فیلم _ Movies

 

۱ _ تکنوازی سنتور در شور.محسن غلامی

۲- اجرای تصنیف بهار دلنشین در اصفهان ( محسن غلامی – تکنوازی سنتور )

۳- ترانه مازندرانی آمی دتر _ تکنوازی سنتور :محسن غلامی

۴- تصنیف راز دل  اثر همایون خرم.تکنوازی سنتور  محسن غلامی

۵- ترانه مازندرانی لیلی جان. تکنوازی سنتور محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۶ _ بداهه نوازی در نوا ( فایل تصویری )

۷- ترانه مازندرانی آی نوونه جان نوونه.سنتور  محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۸ _ همنوازی سنتور و ارکستر زهی . قطعه ای در نوا . تکنواز سنتور  محسن غلامی . تصویری

۹ _ ترانه قدیمی یارم گره بر مو زده اثر زنده یاد خرم ( اجرای  تصویری )

۱۰ _ قطعه ای در نوا همنوازی چهار سنتور تنظیم و اجرا محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۱۱ _ پیش در آمد و آواز در ابوعطا اجرا محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۱۲ _ همنوازی و سوال و جواب  دو سنتور در دشتی اجرا محسن غلامی ( اجرای تسویری )

۱۳ _  بخشی از قطعه دشتی اجرا محسن غلامی ( اجرای  تصویری )

۱۴ _ بخشی از قطعه دشتی قسمت دوم اجرا محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۱۵ _ درآمد اول شور  از  کتاب  هفت شهر عشق . دوره عالی سنتور نوازی( اجرای  تصویری )

۱۶ _ درآمد دوم شور از کتاب هفت شهر عشق . دوره عالی سنتور  نوازی ( اجرای تصویری )

۱۷ _ بداهه نوازی در شور.تکنوازی سنتور محسن غلامی

۱۸ _ بداهه آوازی در شور (  2 ) تکنوازی سنتور محسن غلامی

۱۹ _ قطعه راز و نیاز ساخته و تنظیم محسن غلامی

۲۰ _ قطعه سکوت _ تکنوازی سنتور : محسن غلامی

۲۱ _ ترانه مازندرانی آمی دتر ( اجرای ارکسترال ) 

۲۲ _ تصنیف دو سه شبه که چشمام به دره.تنظیم برای همنوازی سنتور و پیانو و گیتار بیس : محسن غلامی _ سنتور : رویا باقرزاده

۲۳ _ تکنوازی سنتور در نوا محسن غلامی ( تصویری )

۲۴ _ قطعه رقص عذرا اثر شهرداد روحانی تنظیم برای سنتور و گیتار بیس و اجرا : محسن غلامی
۲۵ _ بداهه نوازی در نوا. سنتور محسن غلامی

۲۶ _ ترانه رفتم رفتم اجرای  استاد ناصر  مسعودی  . تنظیم برای سنتور محسن غلامی .نوازنده سنتور  و اجرا : رویا باقرزاده

۲۷ _ ترانه زندگی آی زندگی. همنوازی سنتور  . گیتار بیس و پیانو

۲۸ – تکنوازی سنتور در دستگاه شور : محسن غلامی ( فایل تصویری )

 29 _ تکنوازی سنتور  در شور. محسن غلامی ( ۲ ) 

۳۰ _ ترانه محلی شیرازی.تکنوازی سنتور  محسن غلامی ( فایل تصویری )
۳۱ _ بخشی از تصنیف زندگی آی زندگی

۳۲ _ بخشی از تصنیف قدیمی دو سه شبه که چشمام به دره

۳۳ _بداهه آوازی در نوا .تکنوازی سنتور محسن غلامی

۳۴  _ تکنوازی سنتور در شور می ( ۲) محسن غلامی

۳۵ _ ضربی شور .تکنوازی سنتور . (اجرای تصویری )

۳۶ _ قطعه در شور اثر زنده یاد منصور صارمی.تکنوازی سنتور  و اجرا : محسن غلامی

۳۷ _آلبوم قصه وفا (۱ ) کوارتت سنتور .محسن غلامی

۳۸ _ درآمد افشاری .محسن غلامی.کتاب هفت شهر عشق

۳۹ _ قطعه مارال در  سه گاه.اجرا در آلبوم واژه تنهایی.دو نوازی دو سنتور با تنبک .سنتور : محسن غلامی. تنبک :احمد مستنبط

۴۰ _ درآمد اصفهان.تکنوازی سنتور محسن غلامی.اجرای نت از کتاب هفت شهر عشق

۴۱ _آلبوم قصه وفا (۲ ) کوارتت سنتور .محسن غلامی

۴۲ _ تکنوازی سنتور .در شور می.محسن غلامی.اجرای قدیمی

۴۳ _قطعه موج.همنوازی دو سنتور .محسن غلامی

۴۴ _ درآمد راست پنجگاه.سنتور محسن غلامی. اجرای نت:کتاب  دوره عالی سنتور نوازی هفت شهر عشق

۴۵ _ تکنوازی سنتور .ملودی قدیمی کردی . محسن غلامی

۴۶ _ بخشی از کتاب سنتور و تکنیک ۱٫محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده

۴۷ _ قسمت از قطعه راز و نیاز.ساخته و سنتور از محسن غلامی

۴۸ _ بخشی از کتاب سنتور و تکنیک ۲٫محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده

۴۹ _ بخشی از قطعه صحرا.سنتور محسن غلامی .تنبک احمد مستنبط

۵۰ _ شور نوازی .بداهه نوازی سنتور.محسن غلامی

۵۱ _ قطعه آوازی پاییز.تکنوازی سنتور محسن غلامی

۵۲ _ تکنوازی سنتور در دستگاه همایون.محسن غلامی

۵۳ _ بخشی از قطعه اشکباران.همنوازی نی و کمانچه با ارکستر سازهای ایرانی.آهنگ و تنظیم :محسن غلامی

۵۴ _ قطعه ای در نوا . تکنوازی سنتور محسن غلامی

۵۵ _ وارش.قطعات موسیقی مازندرانی.محسن غلامی.اجرا آرمین خامه ور

۵۶  _ ملودی قدیمی ترکی . سنتور  محسن غلامی

۵۷ _ قطعه از کتاب سنتور تکنیک ۱٫محسن غلامی .تکنوازی سنتور  محسن غلامی

۵۸ _ گوشه طرز از دستگاه همایون.اجرای نت از کتاب هفت شهر عشق دوره عالی سنتور نوازی تکنوازی سنتور : محسن غلامی

۵۹ _ قطعه آوازی .از آلبوم آوای برگریزان.محسن غلامی

۶۰ _ ترانه کردی اثر علی اصغر کردستانی

۶۱ _ پیش درامد راست پنجگاه.محسن غلامی.کتاب هفت شهر عشق

۶۲ _ قطعه زمزمه.سنتور محسن غلامی.تنبک احمد مستنبط.آلبوم سایه خیال

۶۳ _درآمد دوم ماهور از کتاب شعر بی واژه ۶٫سنتور محسن غلامی

۶۴ _ تصنیف بزم خیال .اثر شهرام گلپریان.تنظیم برای گیتار و سنتور گیتار باس : محسن غلامی

۶۵ _  تکنوازی و بداهه نوازی در شور محسن غلامی 

۶۶ _آهنگ کردی کراس .تکنوازی سنتور محسن غلامی

۶۷ _ تکنوازی سنتور .بداهه آوازی .محسن غلامی

۶۸ _  تصنیف قدیمی یه گل داشتم . تنظیم برای سنتور و تنبک محسن غلامی

۶۹ – تکنوازی سنتور.آواز بیات اصفهان.محسن غلامی

۷۰ _بخشی از قطعه نوبهار از آلبوم قصه وفا.کوارتت سنتور.محسن غلامی

۷۱ _ قطعه طیبه جان از آلبوم وارش .سنتور آرمین خامه ور

۷۲ _قطعه بنفشه از آلبوم سیا ابران .سنتور آرمین خامه ور

۷۳ _ گوشه ای از درآمد آوازی از کتاب شعر بی واژه ۷  استاد پرویز مشکاتیان.تکنوازی سنتور محسن غلامی.

۷۴ _ اجرای تصویری قطعه ای از کتاب سنتور و تکنیک ۲٫ سنتور : محسن غلامی

۷۵ _ آواز محلی و قدیمی طیبه جان . موسیقی مازندرانی.تکنوازی سنتور محسن غلامی

۷۶ _تصنیف قدیمی افشاری اثر زنده یاد پرویز یاحقی.سنتور محسن غلامی

۷۷ _ درآمد شور از کتاب شعر بی واژه .جلد هفتم.اثر استاد پرویز مشکاتیان.تکنوازی سنتور : محسن غلامی

۷۸ _ تصنیف قدیمی سیاهی شب.تنظیم برای دو سنتور و اجرا : محسن غلامی

۷۹ _ آواز کرشمه در شور.اثر زنده یاد پرویز مشکاتیان.سنتور محسن غلامی

۸۰ _ بداهه نوازی سنتور : محسن غلامی

۸۱ _ بداهه نوازی سنتور در بیات اصفهان.محسن غلامی

۸۲ _ درآمد ماهور.تکنوازی سنتور محسن غلامی.اجرای نت از کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان.جلد ششم

۸۳ _ ترانه قدیمی صمد اثر بابک بیات.تنظیم و اجرا برای دو سنتور محسن غلامی

۸۴ _ بداهه ای از چند تصنیف زیبا و قدیمی.سنتور محسن غلامی

۸۵ _ بداهه نوازی در بیات اصفهان.سنتور محسن غلامی

۸۶ _ تصنیف قاصدک .استاد پرویز مشکاتیان.سنتور : محسن غلامی

۸۷ _ تکنوازی سنتور .بر اساس تصنیف  قدیمی.محسن غلامی

۸۸ _ بداهه نوازی سنتور .محسن غلامی

۸۹ _ بداهه نوازی سنتور در دستگاه نوا .سنتور محسن غلامی

۹۰ _ چهار مضراب نوا.سنتور : محسن غلامی تنبک : احمد مستنبط.آلبوم بهار رویاها

۹۱ _ چهار مضراب دشتی سنتور : محسن غلامی تنبک : احمد مستنبط.آلبوم بهار رویاها

۹۲ _ چهار مضراب شور سنتور : محسن غلامی تنبک : احمد مستنبط.آلبوم گاه دلتنگی

۹۴ _ قطعه طلوع تاریک.اثر محسن غلامی.همنوازی نی و کمانچه.آلبوم گاه دلتنگی

۹۵ _ درآمد شکسته.محسن غلامی .آلبوم هفت شهر عشق

۹۶ _ چهار مضراب همایون .سنتور : محسن غلامی تنبک : احمد مستنبط.آلبوم سایه خیال

۹۷ _قطعه سایه خیال .چهار مضراب همایون .سنتور : محسن غلامی تنبک : احمد مستنبط.آلبوم سایه خیال

۹۸ _آواز مخالف سه گاه.سنتور محسن غلامی . آلبوم واژه تنهایی

۹۹ _ چهار مضراب خیال.واژه تنهایی.سنتور : محسن غلامی تنبک : احمد مستنبط.آلبوم واژه تنهایی

۱۰۰ _اشک و لبخند.محسن غلامی . همنوازی سنتور و تنبک و ویلن سل.آلبوم ساحل خیال

۱۰۱ _نیلوفر. همنوازی ۵ سنتور .محسن غلامی.آلبوم ساحل خیال

۱۰۲ _ قطعه فراق .همنوازی دو سنتور محسن غلامی

۱۰۳ _ ترانه صمد.اثر بابک بیات.همنوازی دو سنتور محسن غلامی

۱۰۴ _ تصنیف قدیمی زندگی آی زندگی.سنتور محسن غلامی

۱۰۵ _ قطعه دشتی از آلبوم قصه وفا.کوارتت سنتور .محسن غلامی

۱۰۶_ تصنیف قدیمی نفرین بر مستی .تنظیم برای سنتور  : محسن غلامی . اجرا : رویا باقرزاده

۱۰۷ _ قطعه آوازی به یاد دوست.سنتور : محسن غلامی

۱۰۸ _ قطعه خاطره.همنوازی سنتور با سازهای الکترونیک .تنظیم و اجرا : محسن غلامی

۱۰۹ _ چهار مضراب شور.اثر استاد پرویز مشکاتیان.اجرا محسن غلامی. ( اجرای تصویری )

۱۱۰ _ سماع آوا اثر استاد پرویز مشکاتیان.اجرا محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۱۱۱ _ چهار مضراب تمنا اثر استاد پرویز مشکاتیان.اجرا محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۱۱۲ _آواز نوا.تکنوازی سنتور محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۱۱۳ _ تکنوازی سنتور در آواز دشتی محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۱۱۴ _ همنوازی دو سنتور در دستگاه نوا . محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۱۱۵ _ ترانه قدیمی کردی .تکنوازی سنتور محسن غلامی.با همراهی سازهای الکترونیک سمپل ( اجرای تصویری )

۱۱۶ _ قطعه نوا .تکنوازی سنتور محسن غلامی.با همراهی سازهای الکترونیک سمپل ( اجرای تصویری )

۱۱۷ _ قطعه مازندرانی آمی دتر تکنوازی سنتور محسن غلامی.با همراهی سازهای الکترونیک سمپل ( اجرای تصویری )

۱۱۸ _ آوازی در دشتی .تکنوازی سنتور محسن غلامی.با همراهی سازهای الکترونیک سمپل ( اجرای تصویری )

۱۱۹ _ بداهه نوازی آوازی در دستگاه نوا.سنتور محسن غلامی

۱۲۰ _ بداهه ای از یک تصنیف قدیمی دشتی.سنتور محسن غلامی

۱۲۱ _ قطعه یاد گذشته.آلبوم قصه وفا.محسن غلامی

۱۲۲ _ بخشی از قطعه شماره ۱ از کتاب تکنیک ۳تالیف محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده

۱۲۳ _ دیلان.همنوازی سنتور با ساز های الکترونیک.آهنگ و تنظیم محسن غلامی

۱۲۴ _ قطعه ای کوتاه از کتاب سنتور و تکنیک ۳٫محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده

۱۲۵ _ قطعه ای از کتاب سنتور و تکنیک ۴٫ محسن غلامی.رویا باقرزاده

۱۲۶ _ قطعه دیدار.آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور .محسن غلامی.رویا باقرزاده

۱۲۷ _ قطعه قصه وفا.آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور .محسن غلامی.رویا باقرزاده

۱۲۸ _ قطعه رقص شیدایی .آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور .محسن غلامی.رویا باقرزاده

۱۲۹ _ قطعه نوبهار .آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور .محسن غلامی.رویا باقرزاده

۱۳۰ _ قطعه انتظار.آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی

۱۳۱ _ درآمد شور .آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی

۱۳۲ _ درآمد آوازی .آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی

۱۳۳ _ درآمد دشتستانی آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی

۱۳۴ _ چهار مضراب شور .آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی

۱۳۵ _ قطعه رویا.آلبوم آوای برگریزان.سنتور محسن غلامی

۱۳۶ _ قطعه گرایلی برگرفته از ردیف موسیقی ایرانی.تنظیم برای دو سنتور محسن غلامی

۱۳۷ _ قطعه ای در شور.آلبوم ساحل خیال.محسن غلامی

۱۳۸ _ آواز شور.آلبوم ساحل خیال محسن غلامی

۱۳۹ _ قطعه غم انگیز آلبوم ساحل خیال محسن غلامی

۱۴۰ _ آواز اوج .آلبوم ساحل خیال محسن غلامی

۱۴۱ _ قطعه زمزمه .آلبوم سایه خیال .محسن غلامی.

۱۴۲ _ قطعه ای از آلبوم سایه خیال در همایون. سنتور محسن غلامی

۱۴۳ _ آواز اوج در همایون.آلبوم سایه خیال . سنتور محسن غلامی

۱۴۴ _ چهار مضراب همایون .از آلبوم سایه خیال .سنتور محسن غلامی

۱۴۵ _ قطعه ای در همایون از آلبوم سایه خیال.سنتور محسن غلامی

۱۴۶ _ آواز سه گاه.آلبوم واژه تنهایی.سنتور محسن غلامی

۱۴۷ _ قطعه دل انگیز در همایون.آلبوم واژه تنهایی.سنتور محسن غلامی

۱۴۸ _ آواز بیداد در همایون.آلبوم واژه تنهایی.سنتور محسن غلامی

۱۴۹ _ قطعه ای در همایون.آلبوم واژه تنهایی.سنتور محسن غلامی

۱۵۰ _ قطعه شیرین لاکوی.کتاب سیا ابران.رویا باقرزاده.محسن غلامی.آرمین خامه ور

۱۵۱  _ قطعه حیرون حیرونی.کتاب سیا ابران.رویا باقرزاده.محسن غلامی.آرمین خامه ور

۱۵۲  _ قطعه ورش باره .کتاب سیا ابران.رویا باقرزاده.محسن غلامی.آرمین خامه ور

۱۵۳ _ انتشار قطعه کوچک جنگلی .اثر محمد میرزمانی.همنوازی سنتور و ارکستر

۱۵۴ _ تصنیف اشک مهتاب.اثر حسن یوسف زمانی . تنظیم ارکستر محسن غلامی . آواز : صادق میرزا

۱۵۵ _ قطعه ای از کتاب و آلبوم سنتور و تکنیک ۴ تالیف محسن غلامی .با نوازندگی : رویا باقرزاده

۱۵۶ _ قطعه طیبه جان از کتاب وارش . تالیف محسن غلامی. اجرا آرمین خامه ور

۱۵۷ _ قطعه مهربونی از کتاب وارش . تالیف محسن غلامی. اجرا آرمین خامه ور

۱۵۸ _ قطعه ای از کتاب سیا ابران . گلچین قطعات موسیقی گیلانی .اثر رویا باقرزاده . اجرا آرمین خامه ور

۱۵۹ _ قطعه ای از کتاب سیا ابران . گلچین قطعات موسیقی گیلانی .اثر رویا باقرزاده . اجرا : آرمین خامه ور ۲

۱۶۰ _ سنتور و تکنیک ۲ .تمرین آرپژ . اثر محسن غلامی.اجرا : رویا باقرزاده

۱۶۱ _ سنتور و تکنیک ۳٫تمرین سر مضراب تالیف محسن غلامی.اجرا :رویا باقرزاده

۱۶۲ _ سنتور و تکنیک۴٫تمرین دوصدایی تالیف محسن غلامی.اجرا :رویا باقرزاده

۱۶۳ _ ترانه مازندرانی لیلا خانم . تنظیم محسن غلامی.با صدای مهرداد جلیلی

۱۶۴ _ قطعه ای از آلبوم تنیده در جان . محسن غلامی . رویا باقرزاده

۱۶۵ _ تصنیف مازندرانی بانو جان

۱۶۶ _ ترانه مازندرانی بوریم کوه بر اساس ملودی دریا او دره .با صدای مجید طریقی تنظیم ارکستر : محسن غلامی

۱۶۷ _ ترانه مازندرانی لیلی جان . با صدای سلیمان عمران . تنظیم محسن غلامی

۱۶۸ _ تکنوازی سنتور در دشتی ۱ . محسن غلامی 

۱۶۹ _ تکنوازی سنتور در دشتی ۲ . محسن غلامی 

۱۷۰ _ تکنوازی سنتور در دشتی ۳ . محسن غلامی 

۱۷۱ _ تکنوازی سنتور شور می ۱٫ محسن غلامی 

۱۷۲ _ تکنوازی سنتور شور می ۲٫ محسن غلامی 

۱۷۳ _ تصنیف قدیمی قصه گو اثر همایون خرم . تکنوازی سنتور  محسن غلامی 

۱۷۴ _ تصنیف نوروز حیرانی با صدای فاضل جمشیدی و تنظیم محسن غلامی

۱۷۵ _تصنیف نوروز حیرانی.با صدای فاضل جمشیدی.تنظیم محسن غلامی ( فایل کامل )

۱۷۶  _آلبوم نواجش .تصنیفهای موسیقی مازندرانی.نورالله علیزاده.تنظیم محسن غلامی

۱۷۷ _ قطعه انتظار از آلبوم آوای برگریزان . ساخته و تنظیم محسن غلامی

۱۷۸ _ قطعه یاد گذشته .همنوازی سنتور و سازهای زهی باس اثر و تنظیم محسن غلامی

۱۷۹ _قطعه‌ “همدم” با همکاری عقیلی، پرستویی و جمشیدی.تنظیم ارکستر محسن غلامی

۱۸۰ _ آواز شور سالار عقیلی در قطعه همدم . تنظیم اکستر محسن غلامی

۱۸۹ _ تمرین شماره ۲ از کتاب سنتور و تکنیک ۲ . محسن غلامی

۱۹۰ _ تمرین شماره ۶ از کتاب سنتور و تکنیک ۲ . محسن غلامی

۱۹۱ _تمرین شماره ۹ از کتاب سنتور و تکنیک ۲ . محسن غلامی

۱۹۲ _ تمرین شماره ۱۶ از کتاب سنتور و تکنیک ۲ . محسن غلامی

۱۹۳ _ تمرین شماره ۱ از کتاب سنتور و تکنیک ۳٫ محسن غلامی

۱۹۴ _ تمرین شماره ۲ از کتاب سنتور و تکنیک ۳٫ محسن غلامی

۱۹۵ _ تمرین شماره ۳ از کتاب سنتور و تکنیک ۳٫ محسن غلامی

۱۹۶ _ تمرین شماره ۱۳ از کتاب سنتور و تکنیک ۳٫ محسن غلامی

۱۹۷ _ تمرین شماره ۶ از کتاب سنتور و تکنیک ۵٫ محسن غلامی

۱۹۸ _ تمرین شماره ۷ از کتاب سنتور و تکنیک ۵٫ محسن غلامی

۱۹۹ _ تمرین شماره ۹ از کتاب سنتور و تکنیک ۵٫ محسن غلامی

۲۰۰ _ تمرین شماره ۱۴ از کتاب سنتور و تکنیک ۵٫ محسن غلامی

۲۰۱ _تصنیف مازندرانی دریا او دره . تنظیم ارکستر محسن غلامی

۲۰۲ _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد اول شور از آلبوم لحظه دیدار طرف اول . اجرا : محسن غلامی

۲۰۳ _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد سوم شور از آلبوم لحظه دیدار طرف اول . اجرا : محسن غلامی

۲۰۴ _اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد اول شور از آلبوم لحظه دیدار طرف دوم . اجرا : محسن غلامی

۲۰۵ – اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد دوم شور از آلبوم لحظه دیدار طرف دوم . اجرا : محسن غلامی

۲۰۶ _اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد سوم شور از آلبوم لحظه دیدار طرف دوم . اجرا : محسن غلامی

۲۰۷ _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد اول شور از آلبوم مژده بهارطرف اول . اجرا : محسن غلامی

۲۰۸_ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد دوم  شور از آلبوم مژده بهارطرف اول . اجرا : محسن غلامی

۲۰۹ _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. آواز دشتی آلبوم مژده بهارطرف اول . اجرا : محسن غلامی

۲۱۰ _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. ادامه آواز دشتی آلبوم مژده بهارطرف اول . اجرا : محسن غلامی

۲۱۱ _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد اول شور آلبوم مژده بهارطرف دوم . اجرا : محسن غلامی

۲۱۲ _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد عشاق دشتی آلبوم مژده بهارطرف دوم . اجرا : محسن غلامی

۲۱۳ _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد اول دشتی آلبوم گنبد مینا . اجرا : محسن غلامی

۲۱۴ _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. ادامه عشاق دشتی آلبوم گنبد مینا . اجرا : محسن غلامی

۲۱۵: محسن غلامی

۲۱۶ _ اجرای تصویری جلد اول  کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان. درآمد اول شور آلبوم تمنا اجرا : محسن غلامی

۲۱۷ _ ترانه مازندرانی طاهره سنگسری با صدای سلیمان عمران .تنظیم ارکستر محسن غلامی

۲۱۸ _ تصنیف شکوه با صدای مصطفی وقاری.آهنگ و تنظیم :محسن غلامی

۲۱۹ _ تصنیف گیلانی زواردیدن با صدای شاهرخ شیردوست .و تنظیم محسن غلامی

۲۲۰ _ اجرای تصویری درآمد اول بیات ترک از کتاب شعر بی واژه ۲ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان

۲۲۱_ اجرای تصویری درآمد دوم بیات ترک از کتاب شعر بی واژه ۲ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم آستان جانان

۲۲۲ _ اجرای تصویری درآمد سوم بیات ترک از کتاب شعر بی واژه ۲ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم آستان جانان

۲۲۳ _ اجرای تصویری درآمد چهارم بیات ترک از کتاب شعر بی واژه ۲ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم آستان جانان

۲۲۴ _ اجرای تصویری درآمد ادامه بیات ترک از کتاب شعر بی واژه ۲ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم آستان جانان

۲۲۵ _ اجرای تصویری درآمد داد بیات ترک از کتاب شعر بی واژه ۲ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم آستان جانان

۲۲۶ _ اجرای تصویری درآمد شکسته بیات ترک از کتاب شعر بی واژه ۲ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم آستان جانان

۲۲۷ _ اجرای تصویری درآمد فرود به بیات ترک از کتاب شعر بی واژه ۲ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم آستان جانان

۲۲۸ _ اجرای تصویری درآمد شهابی بیات ترک از کتاب شعر بی واژه ۲ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم آستان جانان

۲۲۹ _ اجرای تصویری درآمد قطار بیات ترک از کتاب شعر بی واژه ۲ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم آستان جانان

۲۳۰ _ اجرای تصویری درآمد اول دشتی از کتاب شعر بی واژه ۲ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم آستان جانان

۲۳۱ _ اجرای تصویری درآمد عشاق دشتی از کتاب شعر بی واژه ۲ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم آستان جانان

۲۳۲ _ اجرای تصویری درآمد ادامه عشاق دشتی از کتاب شعر بی واژه ۲ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم آستان جانان

۲۳۳ _ اجرای تصویری درآمد فرود به دشتی از کتاب شعر بی واژه ۲ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم آستان جانان

۲۳۴ _ اجرای تصویری درآمد دشتستانی از کتاب شعر بی واژه ۲ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم آستان جانان

۲۳۵ _ اجرای تصویری درآمد ادامه دشتستانی از کتاب شعر بی واژه ۲ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم آستان جانان

۲۳۶ _ درآمد ادامه آواز دشتی از کتاب شعر بی واژه ۲ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم آستان جانان

۲۳۷ _ اجری تصویری درآمد گیلکی از کتاب شعر بی واژه ۲ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم آستان جانان

۲۳۸ _ اجرای درآمد فرود به دشتی از کتاب شعر بی واژه ۲ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم آستان جانان

۲۳۹ _ اجرای تصویری درآمد اول افشاری از کتاب شعر بی واژه ۳َ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم اجرا : محسن غلامی

۲۴۰ _ اجرای تصویری درآمد کرشمه افشاری از کتاب شعر بی واژه ۳َ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم اجرا : محسن غلامی

۲۴۱ _ اجرای تصویری درآمد دوم افشاری از کتاب شعر بی واژه ۳َ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم اجرا : محسن غلامی

۲۴۲ _ اجرای تصویری درآمد ادامه آواز افشاری از کتاب شعر بی واژه ۳َ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم اجرا : محسن غلامی

۲۴۳ _ اجرای تصویری درآمد فرود به افشاری از کتاب شعر بی واژه ۳َ .تالیف محسن غلامی.زنده یاد پرویز مشکاتیان آلبوم اجرا : محسن غلامی

۲۴۴ _ آلبوم نواجش .تصنیف مازندرانی چلچلا .آواز:نورالله علیزاده.تنظیم محسن غلامی

۲۴۵ _ آلبوم نواجش .تصنیف مازندرانی ,ویشه نشین .آواز:نورالله علیزاده.تنظیم محسن غلامی


۲۴۶ _ آلبوم نواجش .تصنیف مازندرانی قلندر .آواز:نورالله علیزاده.تنظیم محسن غلامی

۲۴۷ _ موسیقی تیتراژ برنامه نوسان .موسیقی و تنظیم محسن غلامی.آواز پوریا جهانگیری

۲۴۸ _ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۱٫اجرا : محسن غلامی

۲۴۹ _اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۲٫اجرا : محسن غلامی

۲۵۰ _ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۳٫اجرا : محسن غلامی

۲۵۱ _ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۴٫اجرا : محسن غلامی

۲۵۲ _ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۵٫اجرا : محسن غلامی

۲۵۳ _ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۶ .اجرا : محسن غلامی

۲۵۴ _ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۷ .اجرا : محسن غلامی

۲۵۵ _ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۸ .اجرا : محسن غلامی

۲۵۶ _ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۹ .اجرا : محسن غلامی

۲۵۷ _ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۱۰٫اجرا : محسن غلامی

۲۵۸ _ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۱۱٫اجرا : محسن غلامی

۲۵۹ _ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۱۲ .اجرا : محسن غلامی

۲۶۰ _ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۱۳٫اجرا : محسن غلامی

۲۶۱ _ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۱۴٫اجرا : محسن غلامی

۲۶۲ _ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۱۵٫اجرا : محسن غلامی

۲۶۳ _ اجرای تصویری جلد ششم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۱۶٫اجرا : محسن غلامی

۲۶۴ _ تصنیف «یار آمد» با صدای ابراهیم یوسفی‌نژاد و تنظیم محسن غلامی

۲۶۵ _ اجرای تصویری جلد چهارم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۱٫اجرا : محسن غلامی

۲۶۶ _ اجرای تصویری جلد چهارم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۲٫اجرا : محسن غلامی

۲۶۷ _اجرای تصویری جلد چهارم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۳٫اجرا : محسن غلامی

۲۶۸ _ اجرای تصویری جلد چهارم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۵٫اجرا : محسن غلامی

۲۶۹ _ اجرای تصویری جلد چهارم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۶٫اجرا : محسن غلامی

۲۷۰ _ اجرای تصویری جلد چهارم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۷٫اجرا : محسن غلامی

۲۷۱ _ اجرای تصویری جلد چهارم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۸٫اجرا : محسن غلامی

۲۷۲ _ اجرای تصویری جلد چهارم کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۹٫اجرا : محسن غلامی

۲۷۳ _ اجرای تصویری جلدچهارم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۱۰٫اجرا :محسن غلامی

۲۷۴ _ اجرای تصویری جلدچهارم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۱۱٫اجرا :محسن غلامی

۲۷۵ _ اجرای تصویری جلدچهارم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۱۲٫اجرا :محسن غلامی

۲۷۶ _ اجرای تصویری جلدچهارم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۱۳٫اجرا :محسن غلامی

۲۷۷ _ اجرای تصویری جلدچهارم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۱۵٫اجرا :محسن غلامی

۲۷۸ _ اجرای تصویری جلد چهارم کتاب شعربی واژه استاد پرویز مشکاتیان ۱۶٫اجرا :محسن غلامی

۲۷۹ _ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۱٫اجرا :محسن غلامی

۲۸۰ _ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۲٫اجرا :محسن غلامی

۲۸۱ _ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان۳٫اجرا :محسن غلامی

۲۸۲ _ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۴٫اجرا :محسن غلامی

۲۸۳ _ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۵٫اجرا :محسن غلامی

۲۸۴ _ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۶٫اجرا :محسن غلامی

۲۸۵ _ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۷٫اجرا :محسن غلامی

۲۸۶ _ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان۸٫اجرا :محسن غلامی

۲۸۷ _ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۹٫اجرا :محسن غلامی

۲۸۸ _ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۱۰٫اجرا :محسن غلامی

۲۸۹ _ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۱۱٫اجرا :محسن غلامی

۲۹۰ _ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۱۲٫اجرا :محسن غلامی

۲۹۱ _ اجرای تصویری جلدپنجم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۱۳٫اجرا :محسن غلامی

۲۹۲ _ اجرای تصویری جلدهفتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۱٫اجرا :محسن غلامی

۲۹۳ _ اجرای تصویری جلدهفتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۲٫اجرا :محسن غلامی

۲۹۴ _ اجرای تصویری جلدهفتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۳٫اجرا :محسن غلامی

۲۹۵ _ اجرای تصویری جلدهفتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۴٫اجرا :محسن غلامی

۲۹۶ _ اجرای تصویری جلدهفتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۵٫اجرا :محسن غلامی

۲۹۷ _ اجرای تصویری جلدهفتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۶٫اجرا :محسن غلامی

۲۹۸ _ اجرای تصویری جلدهفتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۷٫اجرا :محسن غلامی

۲۹۹ _ اجرای تصویری جلدهفتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۸٫اجرا :محسن غلامی

۳۰۰ _ اجرای تصویری جلدهفتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۹٫اجرا :محسن غلامی

۳۰۱ _ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۱٫اجرا :محسن غلامی

۳۰۲ _ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۲٫اجرا :محسن غلامی

۳۰۳ _ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۳٫اجرا :محسن غلامی

۳۰۴ _ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۴٫اجرا :محسن غلامی

۳۰۵ _ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۵٫اجرا :محسن غلامی

۳۰۶ _ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۶٫اجرا :محسن غلامی

۳۰۷ _ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۷٫اجرا :محسن غلامی

۳۰۸ _ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۸٫اجرا :محسن غلامی

۳۰۹ _ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۹٫اجرا :محسن غلامی

۳۱۰ _ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان۱۰٫اجرا :محسن غلامی

۳۱۱ _ اجرای تصویری جلدهشتم کتاب شعر بی واژه استادپرویز مشکاتیان ۱۱٫اجرا :محسن غلامی

۳۱۲ _ تصنیف دلشکن اثر اکبر محسنی .آواز کامبیز عبدل زاده.تنظیم و سنتور محسن غلامی

۳۱۳ _ تصنیف قدیمی سیاهی شب .آواز ابراهیمی یوسفی نژاد.تنظیم محسن غلامی

۳۱۴ _ قطعه بهار از آلبوم «در گذار

۳۱۵ _ قطعه خورشید دمید از آلبوم «در گذار

۳۱۶ _ تصنیف قدیمی خاطر آسوده تنظیم محسن غلامی و با صدای صادق میرزا.همخوان آرمینا عبدی

۳۱۷ _ آهنگ سکوت اثر حسین بهروزی نیا.تنظیم محسن غلامی

۳۱۸ _ تکنوازی سنتور در همایون . محسن غلامی

۳۱۹ _ تصنیف عتیقه جان از آلبوم دیاری . با صدای اسماعیل عبدی .تنظیم محسن غلامی

۳۲۰ _تصنیف مازندرانی ایشاک با صدای نورالله علیزاده و تنظیم محسن غلامی

۳۲۱ _ قطعه زمستان از آلبوم دیاری با صدای اسماعیل عبدی و نورالله علیزاده . تنظیم محسن غلامی

۳۲۲ _ تصنیف پروانه جان از آلبوم دیاری .آواز نورالله علیزاده و تنظیم محسن غلامی

۳۲۳ _ تصنیف تی تی جان از آلبوم دیاری . با صدای اسماعیل عبدی .تنظیم محسن غلامی

۳۲۴ _ تصنیف بهار دلنشین. تنظیم برای سنتور و گیتار و تار باس : محسن غلامی

۳۲۵ _ تصنیف مازندرانی سید نسا با صدای اسماعیل عبدی.تنظیم محسن غلامی

۳۲۶ _ تصنیف مازندارنی ماه جبین.با صدای نورالله علیزاده و تنظیم محسن غلامی

۳۲۷ _ ملودی مازندرانی دریا او دره . سنتور : محسن غلامی

۳۲۸ _ تصنیف فولک مازندرانی بانو جان . سنتور : محسن غلامی

۳۲۹ _ تکنوازی سنتور در دستگاه شور . محسن غلامی

۳۳۰ _ بداهه نوازی در دشتی .تکنوازی محسن غلامی

۳۳۱ _ بداهه نوازی سنتور محسن غلامی ۱

۳۳۲ _ بداهه نوازی سنتور محسن غلامی ۲

۳۳۳ _ بداهه نوازی سنتور محسن غلامی ۳

۳۳۴ _ بداهه نوازی سنتور محسن غلامی ۴

۳۳۵ _ بداهه نوازی سنتور محسن غلامی ۵

۳۳۶ _ بداهه نوازی سنتور محسن غلامی ۶

۳۳۷ _ بداهه نوازی در دشتی ۱٫سنتور محسن غلامی

۳۳۸ _ بداهه نوازی در دشتی ۲٫سنتور محسن غلامی

۳۳۹ _ بداهه نوازی در دستگاه نوا سنتور محسن غلامی

۳۴۰ _ بداهه نوازی در گوشه دشتستانی سنتور محسن غلامی

۳۴۱ _ باران . همنوازی سنتور و تنبک و تار باس با گروه کر .آهنگ و تنظیم محسن غلامی

۳۴۲ _ تصنیف مازندرانی لیلی تنها. آواز : سلیمان عمران.تنظیم : محسن غلامی

۳۴۳ ـ تکنوازی سنتور در آواز دشتی : محسن غلامی

افزودن نوشته

۳۴۴ـ تصنیف گیلانی اوی لیلی با صدای شاهرخ شیردوست و تنظیم محسن غلامی

۳۴۵ ـ تصنیف گیلانی دریا طوفان با صدای شاهرخ شیردوست کسمایی و تنظیم محسن غلامی

۳۴۶ ـ تصنیف مازندرانی مینا با صدای مهرداد جلیلی . تنظیم محسن غلامی

۳۴۷ ـ اجرای تصویری تصنیف مازندرانی مریم جان از آلبوم بهار کوه با صدای مجید طریقی . تنظیم محسن غلامی

۳۴۸ ـ تصنیف مازندرانی خدیجه طلا با صدای مجید طریقی.تنظیم محسن غلامی

۳۴۹ _ بداهه نوازی سنتور : محسن غلامی

۳۵۰ _ قطعه ای در نوا تکنوازی سنتور محسن غلامی

۳۵۱ _ بداهه نوازی سنتور ۲ : محسن غلامی

۳۵۲ _ قطعه ای در نوا ۲

۳۵۳ _ تصنیف مازندرانی لاره با صدای مجید طریقی و تنظیم ارکستر محسن غلامی از آلبوم بهار کوه

۳۵۴ ـ قطعه گفتگو . دو نوازی دو سنتور اجرا و تنظیم محسن غلامی

۳۵۵ ـ قطعه وصال . دو نوازی دو سنتور اجرا و تنظیم محسن غلامی

۳۵۶ ـتصنیف مازندرانی بوریم کوه با صدای مجید طریقی . تنظیم محسن غلامی

۳۵۷ ـ قطعه موج دو نوازی دو سنتور .تنظیم و اجرا محسن غلامی

۳۵۸ ـ تصنیف مازندرانی بهار کوه  با صدای مجید طریقی و تنظیم ارکستر محسن غلامی

۳۵۹ _ تکنوازی نوا . سنتور محسن غلامی

۳۶۰ _ قطعه ای در نوا سنتور محسن غلامی

۳۶۱ ـ تکنوازی سنتور در همایون . محسن غلامی ۱

۳۶۲ ـ تکنوازی سنتور در بیداد محسن غلامی ۲

۳۶۳ _ تصنیف منتظرت بودم با تنظیم و سنتور نوازی محسن غلامی

۳۶۴ _ تکنوازی سنتور محسن غلامی ۱

۳۶۵ _ تکنوازی سنتور محسن غلامی ۲

۳۶۶ _ تکنوازی سنتور محسن غلامی ۳

۳۶۷ _ تکنوازی سنتور محسن غلامی ۴

۳۶۸ _ تصنیف مازندرانی گل من با صدای مهرداد جلیلی .تنظیم محسن غلامی

۳۶۷ _ قطعه  سر مست.آهنگ و تنظیم محسن غلامی 

۳۶۸ _تصنیف مازندرانی آی نوونه جان نوونه.تنظیم و اجرا از محسن غلامی

۳۶۹ _ رقص مضراب.همنوازی سنتور و تنبک و درامز.محسن غلامی.مجید طریقی

۳۷۰ _ رقص بهار.همنوازی سنتور و تنبک و درامز.اثر محسن غلامی

۳۷۱ _ پای کوبان آهنگ و تنظیم محسن غلامی . همنوازی سنتور و عود و تنبک و درامز

۳۷۲ _ ملودی قدیمی ترکی.تنظیم برای همنوازی ۵ سنتور و تار باس: محسن غلامی

۳۷۳ _ تصنیف نرگس مست.تنظیم برای سنتور محسن غلامی

۳۷۴ _ تصنیف در فکر تو بودم .تنظیم برای سنتور محسن غلامی

۳۷۵ _ تصنیف افسون سخن .تنظیم برای دو سنتور محسن غلامی

۳۷۶ _ قطعه بی کلام شیدایی آهنگ و تنظیم از محسن غلامی

۳۷۷ _ ملودی فولک قدیمی. تنظیم محسن غلامی

۳۸۸ _ تصنیف آتش دل اثر عبدالحسین برازنده.سنتور محسن غلامی . تنبک مجید طریقی

۳۸۹ _ تصنیف بانو جان.تنظیم محسن غلامی با حضور استاد حسین بهروزی نیا ( تکنواز بربط )

۳۹۰ _ بداهه نوازی در آواز دشتی ( ۱ ) : سنتور محسن غلامی

۳۹۱ _ بداهه نوازی در آواز دشتی ( ۲ ) : سنتور محسن غلامی