کتاب هفت شهر عشق

هفت شهر عشق

مولف و نویسنده: محسن غلامی

نگارش نت: محسن غلامی

ناشر: چکاد هنر

طرح روی جلد: علیرضا مهیجی

عکس داخل جلد: فرهاد ذبیحانی

لیتوگرافی: هنر گرافیک

چاپ: مهتاب

صحافی: مهتاب

نوبت چاپ: اول، بهار ۱۳۹۰

مرکز پخش کتاب _آلبوم : موسیقی عارف تهران .

تلفن تماس موسیقی عارف : ۰۲۱٫۳۳۹۱۷۷۸۴

موسیقی نارون .تلفن:۶۶۴۶۸۵۷۲ www.narvanmusic.ir

 

______________________________________

کتاب هفت شهر عشق برداشتی است شخصی از ردیف موسیقی ایرانی برای ساز سنتور که توسط محسن غلامی تنظیم و نگارش شده است.

در کنار گوشه های اصلی هر دستگاه چندین قطعۀ ضربی از ساخته های مولف نیز گنجانده شده است.

__________________________________

__________________________________

در متن کتاب به گوشه هایی از دستگاه ها و آواز های زیر پرداخته شده است.

شور :

مقدمه ، درآمد اول  ، درآمد دوم ، رهاب  ، شهناز  ،  چهار  مضراب ،  حسینی ، ادامه حسینی و فرود ،

ادامه فرود ، چهار مضراب

ابوعطا :

پیش درآمد ، درآمد اول  ، درآمد دوم ، حجاز،  چهار مضراب ، ادامه حجاز ، خسرو و شیرین  ، چهارمضراب

بیات ترک :

پیش درآمد ، درآمد اول ، درآمد دوم ، داد و فرود ، حزین ، شکسته ، ادامه شکسته ، دوگاه  ، چهار مضراب

افشاری

پیش درآمد ، درآمد اول ، درآمد دوم ، رهاوی  ، عراق ،  فرود ، مثنوی ، چهار مضراب

دشتی  :

 پیش درآمد ، درآمد اول ، درآمد دوم ، درآمد سوم  ، حاجیانی  ، عشاق ، چهار مضراب  ، ادامه عشاق ،

فرود  ،  سارنج ، چوپانی ، گیلکی  ،غم انگیز ، دشتستانی ،  چهار مضراب

سه گاه :

پیش درآمد ، درآمد اول ، درآمد دوم ، زابل ، مویه ، مخالف ، چهار مضراب ،مغلوب  و فرود ، چهار مضراب

همایون :

پیش  درآمد ، در آمد اول ، درآمد دوم ، در آمد سوم ، چکاوک ، بیداد ، فرود ، عشاق ، چهار  مضراب ،  ادامه عشاق ، طرز ، لیلی  و مجنون ، بختیاری ، شوشتری ،  سوز و گداز ، چهار  مضراب

بیات اصفهان :

مقدمه ، درآمد ، جامه دران ، بیات راجه  ، عشاق  و فرود ، چهار مضراب

چهار گاه :

 مقدمه ، درآمد اول ، درآمد دوم ، زابل ، مخالف ، مغلوب ، چهار مضراب

ماهور :

مقدمه ،  درآمد ،  گشایش ، شکسته ، ادامه شکسته ، دلکش ، چهار مضراب  ، ادامه دلکش ، فرود به ماهور عراق ، فرود ، چهار مضراب

راست پنجگاه :

پیش  درآمد ، درآمد اول ، درآمد دوم ، پروانه ، خسروانی ، نیریز ، پنجگاه  ، عشاق ، چهار مضراب

نوا :

مقدمه  ، درآمد اول  ، درآمد دوم  ، نیشابورک  ، نهفت  ، حسینی ، عشاق ، چهار  مضراب

مطالب مرتبط
تصویر پیدا نشد کتاب ساحل خیال 31 جولای 17
کتاب وارشکتاب وارش 05 می 18

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.