کتاب هفت شهر عشق

با شماره مجوز : کتابخانه ملی ۹۶۲۴۴۲۲شابم کتابخانه ملی ۰-۸-۹۰۱۴۵۵۵-۰-۹۷۹

هفت شهر عشق

مولف و نویسنده: محسن غلامی

نگارش نت: محسن غلامی

ناشر: چکاد هنر

طرح روی جلد: علیرضا مهیجی

عکس داخل جلد: فرهاد ذبیحانی

لیتوگرافی: هنر گرافیک

چاپ: مهتاب

صحافی: مهتاب

نوبت چاپ: اول، بهار ۱۳۹۰

مرکز پخش کتاب _آلبوم : موسیقی عارف تهران .

تلفن تماس موسیقی عارف : ۰۲۱٫۳۳۹۱۷۷۸۴

موسیقی نارون .تلفن:۶۶۴۶۸۵۷۲ www.narvanmusic.ir

 

______________________________________

کتاب هفت شهر عشق برداشتی است شخصی از ردیف موسیقی ایرانی برای ساز سنتور که توسط محسن غلامی تنظیم و نگارش شده است.

در کنار گوشه های اصلی هر دستگاه چندین قطعۀ ضربی از ساخته های مولف نیز گنجانده شده است.

__________________________________

__________________________________

در متن کتاب به گوشه هایی از دستگاه ها و آواز های زیر پرداخته شده است.

شور :

مقدمه ، درآمد اول  ، درآمد دوم ، رهاب  ، شهناز  ،  چهار  مضراب ،  حسینی ، ادامه حسینی و فرود ،

ادامه فرود ، چهار مضراب

ابوعطا :

پیش درآمد ، درآمد اول  ، درآمد دوم ، حجاز،  چهار مضراب ، ادامه حجاز ، خسرو و شیرین  ، چهارمضراب

بیات ترک :

پیش درآمد ، درآمد اول ، درآمد دوم ، داد و فرود ، حزین ، شکسته ، ادامه شکسته ، دوگاه  ، چهار مضراب

افشاری

پیش درآمد ، درآمد اول ، درآمد دوم ، رهاوی  ، عراق ،  فرود ، مثنوی ، چهار مضراب

دشتی  :

 پیش درآمد ، درآمد اول ، درآمد دوم ، درآمد سوم  ، حاجیانی  ، عشاق ، چهار مضراب  ، ادامه عشاق ،

فرود  ،  سارنج ، چوپانی ، گیلکی  ،غم انگیز ، دشتستانی ،  چهار مضراب

سه گاه :

پیش درآمد ، درآمد اول ، درآمد دوم ، زابل ، مویه ، مخالف ، چهار مضراب ،مغلوب  و فرود ، چهار مضراب

همایون :

پیش  درآمد ، در آمد اول ، درآمد دوم ، در آمد سوم ، چکاوک ، بیداد ، فرود ، عشاق ، چهار  مضراب ،  ادامه عشاق ، طرز ، لیلی  و مجنون ، بختیاری ، شوشتری ،  سوز و گداز ، چهار  مضراب

بیات اصفهان :

مقدمه ، درآمد ، جامه دران ، بیات راجه  ، عشاق  و فرود ، چهار مضراب

چهار گاه :

 مقدمه ، درآمد اول ، درآمد دوم ، زابل ، مخالف ، مغلوب ، چهار مضراب

ماهور :

مقدمه ،  درآمد ،  گشایش ، شکسته ، ادامه شکسته ، دلکش ، چهار مضراب  ، ادامه دلکش ، فرود به ماهور عراق ، فرود ، چهار مضراب

راست پنجگاه :

پیش  درآمد ، درآمد اول ، درآمد دوم ، پروانه ، خسروانی ، نیریز ، پنجگاه  ، عشاق ، چهار مضراب

نوا :

مقدمه  ، درآمد اول  ، درآمد دوم  ، نیشابورک  ، نهفت  ، حسینی ، عشاق ، چهار  مضراب

مطالب مرتبط
سنتور و تکنیک ۲سنتور و تکنیک ۲ 31 ژانویه 18
کتاب بهار کوهکتاب بهار کوه 26 آوریل 24

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.