موسسه آوای برگریزان -Institute Avaye Bargrizan

موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان در سال ۱۳۹۷ توسط محسن غلامی تاسیس گردید.

فعالیتهای این موسسه تهیه و تکثیر آثار صوتی و تصویری و همچنین اخذ مجوز آلبوم و تک آهنگ از وزارت ارشاد می باشد.

ارایه خدمات آهنگسازی و تنظیم و همچنین میکس و مسترینگ نیز از جمله فعالیتهای موسسه است.از آثار منتشر شده این موسسه :

۱ _  آلبوم سنتور و تکنیک ۱ .اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۱۳۹۷-۳۲۰۶ و کتابخانه ملی ۲۲۳۵۲و

۲ _ آلبوم سنتور و تکنیک ۲ .اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۱۳۹۷-۳۳۲۲  و کتابخانه ملی  ۲۲۴۶۵و

۳ _  آلبوم سنتور و تکنیک ۳ .اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۱۳۹۷-۳۳۶۵  و کتابخانه ملی  ۲۲۴۶۶و

۴ _  آلبوم سنتور و تکنیک ۴ .اثر محسن غلامی  با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۲۳۸۱۸و ۱۳۹۸-۳۸۹   و کتابخانه ملی  ۲۲۴۶۵و. 

۵ _  آلبوم سنتور و تکنیک ۵ .اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۱۳۹۸-۹۳۹   و کتابخانه ملی  …….

 

۴ _ آلبوم وارش ( قطعات موسیقی مازندرانی  .اثر محسن غلامی با نوازندگی آرمین خامه ور  .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۱۳۹۷-۳۱۹۰  و کتابخانه ملی  ۲۲۴۷۸و

۵ _  آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور.ساخته و تنظیم محسن غلامی.انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۳۴۷۴ _۱۳۹۷  و کتابخانه ملی ۲۲۵۷۶و

۷ _ آلبوم سیا ابران ( اجرای قطعات موسیقی گیلانی ) . اثر رویا باقرزاده.اجرا آرمین خامه ور .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۴۰۲۸ – ۱۳۹۷ و کتابخانه ملی ۲۲۸۵۷و

۸ _ تصنیف قدیمی سیاهی شب ( تک آهنگ ) تنظیم برای دو سنتور و اجرا : محسن غلامی.انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز۳۲۵۵_۱۳۹۷ و کتابخانه ملی  22402و

۹ _ قطعه پاییز .تکنوازی سنتور .تنظیم و اجرا محسن غلامی.انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز۴۰۱۹_۱۳۹۷ و کتابخانه ملی  22786و

۱۰ _ قطعه موج . همنوازی دو سنتور در  دشتی.تنظیم و اجر محسن غلامی. با شماره مجوز ۳۷۶۷-۱۳۹۷٫کتابخانه ملی : ۲۲۷۵۶و

۱۱ _ تصنیف قدیمی یه گل داشتم تنظیم محسن غلامی.شماره مجوز۴۰۵۶_۱۳۹۷ و کتابخانه ملی  22836و 

۵ _ ترانه صمد .همنوازی دو سنتور  .تنظیم و اجرا : محسن غلامی .شماره مجوز۴۵۴۶_۱۳۹۷ و کتابخانه ملی  23133و 

۶ _ تصنیف قدیمی زندگی آی زندگی .همنوازی دو سنتور  .تنظیم و اجرا : محسن غلامی .شماره مجوز۴۵۴۵_۱۳۹۷ و کتابخانه ملی  23132و 

۷ _ قطعه فراق .همنوازی دو سنتور  .تنظیم و اجرا : محسن غلامی .شماره مجوز۴۵۴۳_۱۳۹۷ و کتابخانه ملی  23131و 

۸ _ تصنیف قدیمی نفرین بر مستی .تنظیم : محسن غلامی.سنتور : رویا باقرزاده .شماره مجوز۴۷۶۶_۱۳۹۷ و کتابخانه ملی  23131 و 

۹ _ قطعه آوازی یاد دوست .تکنوازی سنتور محسن غلامی .شماره مجوز۴۷۱۷_۱۳۹۷ و کتابخانه ملی  23249 و 

۱۰ _ قطعه خاطره . همنوازی سنتور با سازهای الکترونیک . تنظیم و اجرا محسن غلامی.شماره مجوز ۴۷۱۸_۱۳۹۷ و کتابخانه ملی  23250 و 

۱۱ _ تصنیف فریاد بی اثر.آهنگ و تنظیم محسن غلامی.آواز وتنبک مجید طریقی.شماره مجوز وزارت ارشاد ۱۳۹۷-۴۷۶۵ و کتابخانه ملی ۲۳۳۵۵و

۱۲ _ تصنیف قدیمی سوز عاشقی.تنظیم برای سنتور محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده.شماره مجوز وزارت ارشاد ۱۳۹۷-۵۱۳۷ و کتابخانه ملی ۲۳۵۲۳و

۱۳ _ آواز نوا.همنوازی دو سنتور.محسن غلامی.شماره مجوز وزارت ارشاد  ۱۳۹۷-۵۰۵۸ و کتابخانه ملی ۲۳۵۱۷و

۱۳ _دیلان.همنوازی سنتور با ساز های الکترونیک.آهنگ و تنظیم محسن غلامی

 

۱۴ _ قطعه گرایلی برگرفته از ردیف موسیقی ایرانی.تنظیم برای دو سنتور محسن غلامی

۱۵ _ قطعه کوچک جنگلی اثر محمد میرزمانی . همنوازی سنتور و ارکستر زهی شماره مجوز وزارت ارشاد ۱۳۹۸-۱۰۰۸ و کتابخانه ملی ۲۴۱۵۵و

۱۶ _ تصنیف اشک مهتاب.اثر حسن یوسف زمانی . تنظیم ارکستر محسن غلامی . آواز : صادق میرزا

شماره مجوز ارشاد ۱۸۴۹-۱۳۹۸ و ثبت کتابخانه ملی : ۲۴۶۶۲و