بیوگرافی و آثار _ biography

محسن غلامی متولد سال ۱۳۵۸ در شهرستان آمل
سنتور را در نزد اساتیدی همچون استاد رامین صفایی ، پرویز مشکاتیان و …  آموخت و آهنگسازی را از استاد علی تجویدی و میلاد کیایی فرا گرفت.

Mohsen Gholami was born  in Amol  in 1979

He acquired santour from  outstanding professors like Ramin Safari,Parviz Meshkatiyan  and…Also he learnt composing from masters Ali Tajvidi and Milad kiyaie. 

 

 

۱- کتاب شعر بی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان) در ۷ جلد اشاره نمود که جلد اول و دوم و سوم و چهارم  و پنجم و ششم و هفتم و هشتم آن با همکاری علیرضا جواهری به چاپ رسیده است.

انتشار توسط انتشارات چکاد هنر با شماره مجوز : کتابخانه ملی ۷۸۷۳-۵۸م . ۴۴۹۷۸۱۱

جلد اول شابم : ۴-۱۹-۸۰۲۶۱۰-M   جلد دوم شابم : ۶-۵۷-۸۰۲۶۱۰-۹۷۹  جلد سوم شابم : ۱-۱-۹۰۱۴۵۵۵-۹۷۹

جلد چهارم  شابم :۸-۵۵-۸۰۲۶۱۶-۰-۹۷۹  جلد پنجم شابم :۸-۰۰-۸۰۲۶۱۸-۰-۹۷۹  جلد ششم شابم :۶-۱۷-۸۰۲۶۱۸-۰-۹۷۹

جلد هفتم شابم :۶-۱۷-۸۰۲۶۱۸-۰-۹۷۹   جلد هشتم شابم :۲-۳۱-۸۰۲۶۱۸-۰-۹۷۹

 The  wordless poetry books of  master Meshkatiyan  in eight volumes in cooperation with Alireza Javaheri

۲- تکنوازی سنتور در آلبوم آوای برگریزان که توسط شرکت چهار باغ منتشر شده است .انتشار توسط موسسه چهار باغ با شماره مجوز : ۳۳۶۲ / ۲ ج و شماره ثبت ۶۶۱۰ از کتابخانه ملی ایران

The sound of autum  album,Santour solo (The pieces for playing santour).Published in 2007.

۳- نوار و سی دی صوتی  واژه تنهایی – همنوازی سنتور و تنبک.انتشار توسط موسسه راوی آذر کیمیا

با شماره مجوز :  6320 و شماره ثبت ۱۳۲۷۲ از کتابخانه ملی ایران

The solitude word  album.The accompaniment of  santour and tonbak  in cooperation  with Ahmad Mostanbet.Published  in the autumn of  2009.

۴- نوار و سی دی صوتی ساحل خیال – همنوازی سنتور و تنبک و ویلونسل.انتشار توسط موسسه راوی آذر کیمیا

با شماره مجوز :  6940 و شماره ثبت ۱۳۷۸۹ و ، از کتابخانه ملی ایران.دانلود آلبوم این اثر از اینجا 

The  beach of  dream  album.The pieces for santour,tonbak and violoncello  in cooperation with Ahmad Mostanbet and Golnar Ghorab. Published in the summer of  2011.

۵- نوار و سی دی صوتی سایه خیال – همنوازی سنتور و تنبک.انتشار توسط موسسه راوی آذر کیمیا

با شماره مجوز :  6968 و شماره ثبت ۱۳۲۷۲ از کتابخانه ملی ایران.دانلود آلبوم این اثر از اینجا

The shadow of  dream  album. The pieces for accompaniment of  santour and tonbak in cooperation  with Ahmad Mostanbet. Published in the autumn of  2011.

۶- کتاب آوای برگریزان که حاوی قطعاتی از ایشان برای سنتور می باشد.انتشار توسط انتشارات چکاد هنر

با شماره مجوز : کتابخانه ملی۱۲۱۶۷۷۸ شابم کتابخانه ملی ۳-۵۸-۸۰۲۶۱۰-۰-۹۷۹

The sound of autum  book .(The pieces for playing santour).Published in the winter of 2008.

۷ _ کتاب  هفت شهر عشق دوره عالی سنتور  نوازی  در هفت دستگاه و متعلقات آن.انتشار توسط انتشارات چکاد هنر با شماره مجوز : کتابخانه ملی ۹۶۲۴۴۲۲شابم کتابخانه ملی ۰-۸-۹۰۱۴۵۵۵-۰-۹۷۹

Seven cities of  love book. The advanced course for playing santour. and the performance of it s book.Published in the winter of 2011

۸ _ آلبوم هفت شهر عشق( اجرای  کتاب  هفت شهر عشق  دوره عالی  سنتور نوازی )انتشار توسط موسسه راوی آذر کیمیا

با شماره مجوز :۷۱۵۸ و شماره ثبت ۱۴۰۷۲و ، از کتابخانه ملی ایران.دانلود آلبوم این اثر از اینجا 

Seven cities of  love album. The advanced course for playing santour. and the performance of it s book.Published in the winter of 2011

۹- آلبوم بهار رویا ها  ( دونوازی سنتور و تمبک ).انتشار توسط موسسه راوی آذر کیمیا

با شماره مجوز : ۸۵۵۷-۹۱ و شماره ثبت ۱۴۵۸۴ و ، از کتابخانه ملی ایران دانلود آلبوم این اثر از اینجا

The spring  of  dream  album. The pieces for accompaniment of santour and tonbak  in cooperation  with Ahmad Mostanbet . Published in the autumn of  2012.

۱۰- آلبوم گاه دلتنگی قطعاتی برای همنوازی نی و کمانچه با گروه ساز های ایرانی.انتشار توسط موسسه راوی آذر کیمیا

با شماره مجوز :۰۲۷۸۷-۹۲ و شماره ثبت ۱۵۰۰۶و ، از کتابخانه ملی ایران.دانلود آلبوم این اثر از اینجا

The time of  loneliness  album.The accompaniment of ney and kamanche with the orchestra of  Persian  instruments. Published in the autumn of  2013.

۱۱ _کتاب واژۀ تنهایی ( قطعاتی برای سنتور و تمبک در سه گاه و دشتی  و همایون )انتشار توسط انتشارات چکاد هنر با شماره مجوز : کتابخانه ملی ۴۲۹۹۶۱۵شابم کتابخانه ملی ۹-۳۲-۸۰۲۶۱۸-۰-۹۷۹

The solitude word  book. The pieces for accompaniment of santour and tonbak. Published in the autumn of  2016

۱۲ _ کتاب ساحل خیال ( قطعاتی برای سنتور و تنبک در شور و دشتی)انتشار توسط انتشارات چکاد هنر

با شماره مجوز : شابم کتابخانه ملی ۶-۳۳-۸۰۲۶۱۸-۰-۹۷۹

The shadow of  dream  book. The pieces for santour , tonbak and violoncello. Published in the autumn of  2017.

۱۳ _ کتاب سایۀ خیال ( قطعاتی برای سنتور و تنبک در نوا شور و همایون و بیات ترک )انتشار توسط انتشارات چکاد هنر

با شماره مجوز : شابم کتابخانه ملی ۱-۴۱-۸۰۲۶۱۸-۰-۹۷۹

The shadow  of  dream  book. The pieces for accompaniment of  santour and tonbak in cooperation  with Ahmad Mostanbet. Published in the summer of  2018.

۱۴ _ کتاب سنتور و تکنیک در پنج جلد که جلد اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم آن منتشر شده است.انتشار توسط انتشارات چکاد هنر با

شماره مجوز : کتابخانه ملی ۵۱۳۹۸۴۱ .

شابم ها : جلد اول : 7-49-802618-0-979.جلد دوم : 7-52-802618-0-979 جلد سوم : 5-56-802618-0-979 جلد چهارم : 9-58-802618-0-979 جلد پنجم : 6-59-802618-0-979

The technique and santour books  in five volumes.Some  practices  for santour. Pulished in 2018 and 2019.

دانلود آلبوم های این مجموعه از اینجا : سنتور و تکنیک ۱ . سنتور و تکنیک ۲ 

 

 

 

 

 

 

۱۵_ کتاب وارش ( مجموعه قطعات موسیقی مازندرانی )انتشار توسط انتشارات چکاد هنر 

شماره مجوز : شابم کتابخانه ملی ۵-۴۳-۸۰۲۶۱۸-۰-۹۷۹

The rainfall book. The collection of mazandaranian music. Published in 2016

۱۶ _ کتاب بهار رویاها ( قطعاتی برای سنتور )انتشار توسط انتشارات چکاد هنر

شماره مجوز : کتابخانه ملی ۴۸۷۵۴۲۰٫شابم کتابخانه ملی ۸-۴۲-۸۰۲۶۱۸-۰-۹۷۹

The spring  of  dreams  book. The pieces for accompaniment of santour and tonbak  in cooperation  with Ahmad Mostanbet . Published in the spring of  2019.

۱۷ _ کتاب گاه دلتنگی قطعاتی برای همنوازی نی و کمانچه با گروه ساز های ایرانی.انتشار توسط انتشارات چکاد هنر

با شماره مجوز : کتابخانه ملی ۵۲۷۲۹۶۴٫شابم کتابخانه ملی ۲-۶۰-۸۰۲۶۱۸-۰-۹۷۹

The time of  loneliness  book.The accompaniment of ney and kamanche with the orchestra of  Persian  instruments. Published in the summer of  2019.  

 

 

 

 

 

 

 

۱۸ _ کتاب سیا ابران . گلچینی از قطعات موسیقی گیلان . نویسنده رویا باقرزداه. تنظیم برای سنتور محسن غلامی

شابم :  7-65-802618-0-979  

The dark clouds book. The pieces of Guilanian music. In cooperation with Roya Bagherzade. Published in the autumn of  2018.

۱۹ _ آلبوم سنتور و تکنیک ۱ .اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان

با شماره مجوز ۳۲۰۶_۱۳۹۷ و کتابخانه ملی ۲۲۳۵۲و.دانلود آلبوم این اثر از اینجا

The technique and santour album 1.  The  practices  of passage  in santour. In cooperation with Roya Bagherzade. Published in the winter of  2018.

 

 

 

 

۲۰ _  آلبوم سنتور و تکنیک ۲ .اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان

با شماره مجوز۳۳۲۲ _۱۳۹۷  و کتابخانه ملی  ۲۲۴۶۵و.دانلود آلبوم این اثر از اینجا

The technique and santour album 2.  The  practice of arpege  in santour. In cooperation with Roya Bagherzade. Published in the winter of  2018.

 

 

 

 

۲۱ _  آلبوم سنتور و تکنیک ۳ .اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان

با شماره مجوز ۳۳۶۵_۱۳۹۷  و کتابخانه ملی  ۲۲۴۶۶و

The technique and santour album 3.  The  practice  of  the top of  the plectrum   in santour. In cooperation with Roya Bagherzade. Published in the summer of  2019.

 

 

 

 

۲۲ _  آلبوم سنتور و تکنیک ۴.   اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان

با شماره مجوز ۳۲۰۶_۱۳۹۷ و کتابخانه ملی ۲۲۳۵۲و

The technique and santour album 4.  The  practice  of  two voices   in santour. In cooperation with Roya Bagherzade. Published in the autumn of  2019. 

۲۳ _ آلبوم سنتور و تکنیک ۵ اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده.نتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان

با شماره مجوز ۹۳۹_۱۳۹۸ و کتابخانه ملی ۲۴۰۵۳و

The technique and santour album 5.  The  practice  of  reez,trill  and accent  in santour. In cooperation with Roya Bagherzade. Published in the winter of  2019.  

۲۴ _  آلبوم وارش ( قطعات موسیقی مازندرانی  .اثر محسن غلامی با نوازندگی آرمین خامه ور  .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان

با شماره مجوز ۳۱۹۰_ ۱۳۹۷ و کتابخانه ملی  ۲۲۴۷۸و.دانلود آلبوم این اثر از اینجا

The rainfall album. The performance of  the rainfall book. In cooperation with Armin Khamevar.

 

 

 

 

۲۵ _ آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور.ساخته و تنظیم محسن غلامی.انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۳۴۷۴ _۱۳۹۷  و کتابخانه ملی ۲۲۵۷۶و.دانلود آلبوم این اثر از اینجا

The story of  loyalty. The quartet of  playing santour. In cooperation with Roya Bagherzade. Published in the winter of  2018.

 

 

 

 

۲۶ _آلبوم سیا ابران ( اجرای قطعات موسیقی گیلانی ) . اثر رویا باقرزاده.اجرا آرمین خامه ور .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان

با شماره مجوز ۴۰۲۸ – ۱۳۹۷ و کتابخانه ملی ۲۲۸۵۷ و

The dark clouds album. The pieces of Guilanian music. In cooperation with Roya Bagherzade. Published in the autumn of  2018.

۲۷ _ آلبوم تنیده در جان ( کوارتت سنتور . محسن غلامی )انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان

با شماره مجوز ۹۸ – ۱۳۹۸ و کتابخانه ملی ۲۳۶۵۷و

The  woven  in life album( The quartet of  Santour -Mohsen Gholami).Published  by Avaye Bargrizan institution

۲۸ _ کتاب آوای یادها .قطعات محلی موسیقی ایرانی حاوی بیست قطعه محلی موسیقی ایرانی
تنظیم دوصدایی برای سنتور .اثر رویا باقرزاده.گردآوری محسن غلامی

شناسه مجوز : ۹-۳۴۲۷۸-۳۳۰۴۹۹  شابم : ۸-۶۸-۲۶۱۸-۰۶۸-۹۷۹

The Sound of memories book. 20 pieces of Iranian folklore music. Two tone adjustment for Santour. By Roya Bagherzade.Collecting by Mohsen Gholami

۲۹ _ آلبوم آوای یادها . قطعات محلی موسیقی ایرانی حاوی بیست قطعه محلی موسیقی ایرانی
تنظیم دوصدایی برای سنتور .اثر رویا باقرزاده.گردآوری محسن غلامی

انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان

با شماره مجوز ۲۴-۱۳۹۹  و کتابخانه ملی  27867و

The Sound of memories book. 20 pieces of Iranian folklore music. Two tone adjustment for Santour. By Roya Bagherzade.Collecting by Mohsen Gholami. Published  by Avaye Bargrizan institution

۳۰ _آلبوم نواجش . گلچینی از قطعات موسیقی مازندرانی.با صدای نورالله علیزاده . تنظیم ارکستر محسن غلامی

انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان

با شماره مجوز ۳۶۹ – ۱۳۹۷ و کتابخانه ملی ۲۸۱۵۴و

Mourning(Lamentation)(Nevajesh) album.A collection of Mazandaranian folklore music pieces. Vocal by Nourolah Alizade.Arrangement by Mohsen Gholami. Published  by Avaye Bargrizan institution

۳۱ _آلبوم  «برگی در آب» قطعاتی برای هم‌نوازی سنتور، تنبک و گروه کر .آهنگ و تنظیم : محسن غلامی

انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان

با شماره مجوز ۱۰۸۵ – ۱۳۹۹ و کتابخانه ملی ۲۸۳۲۷و

The leaf on the water album.Pieces for accompaniment of  Santour&Tonbak & choral. Music and arrangement by Mohsen Gholami. Published  by Avaye Bargrizan institution

۳۲ _ آلبوم در گذار .ساخته رویا باقر زاده . تنظیم محسن غلامی . همنوازی فلوت و سنتور  و گیتار و تار و تار باس 

انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۴۰۳۸_۱۳۹۹  و کتابخانه ملی  30536و 

In transition album.By Roya Bagherzade. Arrangement by Mohsen Gholami. Accompaniment of Flute &Santour & Guitar & Tar & Tar bass. Published  by Avaye Bargrizan institution

۳۳ _کتاب قصه وفا .قطعات محلی موسیقی ایرانی حاوی بیست قطعه محلی موسیقی ایرانی
تنظیم دوصدایی برای سنتور .اثر رویا باقرزاده.گردآوری محسن غلامی

شناسه مجوز : ۹-۳۴۲۷۸-۳۳۰۴۹۹  شابم : ۱-۶۷-۸۰۲۶۱۸-۰-۹۷۹

The Story of loyalty book. 20 pieces of Iranian folklore music.Arrangement for Santour. By Roya Bagherzade. Collecting by Mohsen Gholami

۳۴ _ آلبوم «شناور سوی ساحل‌های ناپیدا» باآهنگسازی و تنظیم ارکستر محسن غلامی و با همراهی آواز صادق میرزا

انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان

با شماره مجوز ۶۴۶۸_۱۳۹۸  و کتابخانه ملی  28159و 

The Floating toward invisible beaches album.Composition and arrangement by Mohsen Gholami and accompanied by vocal Sadegh Mirza. Published  by Avaye Bargrizan institution

۳۵ _ آلبوم « دیاری قطعات موسیقی مازندرانی » با تنظیم ارکستر محسن غلامی و با همراهی آواز اسماعیل عبدی و نورالله علیزاده

انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان

با شماره مجوز ۶۲۸۳ – ۱۳۹۹ و کتابخانه ملی ۳۳۰۰۶و

Diyari album. The Mazandaranian folklore pieces. Arrangement by Mohsen Gholami and accompanied by vocal Esmaiel Abdi & Nourola Alizade. Published  by Avaye Bargrizan institution

۳۶ ـ کتاب در گذار . قطعاتی برای سنتور 

انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان

با شناسه مجوز ۹-۱۲۲۵۳۴-۵۱۴۹۸۳ . شابم : ۰-۰-۹۸۳۷۹-۶۲۲-۹۷۸

In transition book. Pieces for Santour.By Roya Bagherzade. Arrangement by Mohsen Gholami  Published  by Avaye Bargrizan institution

۳۷ ـ کتاب نواجش . قطعاتی برای سنتور 

انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان

با شناسه مجوز ۹-۱۲۲۵۳۴-۵۵۳۰۰  شابم : ۷-۱-۹۸۳۷۹-۶۲۲-۹۷۸

Mourning(Lamentation)(Nevajesh) book. Pieces for Santour. Published  by Avaye Bargrizan institution

۳۸ ـآلبوم بهار کوه . تصنیف های موسیقی مازندرانی با صدای مجید طریقی و تنظیم ارکستر محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد۴۷۰۲ -۱۴۰۰ و ثبت کتابخانه ملی : ۳۷۱۳۲و

The spring of Mountain album. Musical composition of Mazandaranian folklore. Vocal by Majid Tarighi. Arrangement by Mohsen Gholami

۳۹ ـ کتاب رقص کولی اثر کیوان ساکت . تنظیم  برای سنتور 

انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با 

شابم : ۵-۳-۹۰۱۴۶۷۸-۰-۹۷۹  شناسه مجوز ۹-۱۲۲۵۳۴-۶۲۰۳۹۶

۴۰ _ کتاب بهار کوه . تصنیف های موسیقی مازندران

انتشار ۷ تصنیف مازندرانی 

شابم :۶-۵۹-۸۰۲۶۱۸-۰-۹۷۹

شماره مجوز ارشاد۴۷۰۲ -۱۴۰۰ و ثبت کتابخانه ملی : ۳۷۱۳۲و