ملودی فولک قدیمی. تنظیم محسن غلامی

ملودی فولک قدیمی. تنظیم محسن غلامی با همراهی نوازندگان

تنبک : مجید طریقی

عود : یعقوب نوروزی

سنتور : محسن غلامی

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.