ملودی قدیمی ترکی.تنظیم برای همنوازی ۵ سنتور و تار باس: محسن غلامی

ملودی قدیمی ترکی تنظیم برای همنوازی ۵ سنتور و تارباس سنتور و تنظیم : محسن غلامی

سنتور و تار باس : رویا باقرزاده

انتشار از موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.