تصنیف افسون سخن .تنظیم برای دو سنتور محسن غلامی

تصنیف افسون سخن .تنظیم برای همنوازی دو سنتور : محسن غلامی

نوازندگان : تنبک : مجید طریقی سنتور : محسن غلامی

انتشار این اثر از موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.