شعر بی واژه ۴

 

شعر بی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور جلد چهارم)

گردآوری و آوانگاری محسن غلامی
ویرایش و نگارش علیرضا جواهری
ناشر : انتشارات چکاد هنر

قطع رحلی تاریخ انتشار زمستان ۱۳۸۹

مرکز پخش کتاب _آلبوم : موسیقی عارف تهران .

تلفن تماس موسیقی عارف : ۰۲۱٫۳۳۹۱۷۷۸۴

موسیقی نارون .تلفن:۶۶۴۶۸۵۷۲ www.narvanmusic.ir

مقدمه کتاب شعر بی واژه

 

 

فهرست

۱افشاری مرکب –درآمد اول افشاری

۲-افشاری مرکب –کرشمه

۳-افشاری مرکب -درآمد دوم افشاری

۴-افشاری مرکب –فرود به افشاری

۵-کنسرت نوا –گروه عارف (پاریس)

۶-دو ضربی نوا

۷-کنسرت افشاری – درآمد اول

۸-دومضراب افشاری

۹-آواز افشاری

۱۰-درآمد دوم افشاری

۱۱-سخن دوست – نوا

۱۲-سخن دوست – کرشمه

۱۳- چهارمضراب نوا

۱۴-سخن دوست – درآمد دوم نوا

۱۵- آواز نوا

۱۶- سخن دوست -مجسلی

۱۷-صبح مشتاقان – ابوعطا

۱۸- صبح مشتاقان – درآمد دوم

۱۹- صبح مشتاقان – تحریر ابوعطا

۲۰-صبح مشتاقان – کرشمه

۲۱- صبح مشتاقان –حجازو کرشمه

۲۲-صبح مشتاقان -اوج

۲۳- صبح مشتاقان –عشاق

۲۴- صبح مشتاقان – فرود به ابوعطا

۲۵- تکنوازی سنتور -شور

۲۶-تکنوازی سنتور – درآمد دوم شور

۲۷-تکنوازی سنتور-شهناز

۲۸- تکنوازی سنتور – آواز دشتی

۲۹-تکنوازی سنتور -حاجیانی

مطالب مرتبط
تصویر پیدا نشد کتاب ساحل خیال 31 جولای 17

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.