تصنیف دلشکن اثر اکبر محسنی .آواز کامبیز عبدل زاده.تنظیم و سنتور محسن غلامی

تصنیف دلشکن اثر زنده یاد اکبر محسنی .آواز کامبیز عبدل زاده.تنظیم و سنتور محسن غلامی

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.