دانلود تک آهنگ _ Download music single

تصنیف گیلانی دریا طوفان با صدای شاهرخ شیردوست و تنظیم محسن غلامی

تصنیف گیلانی دریا طوفان با صدای شاهرخ شیردوست و تنظیم محسن غلامی شماره مجوز ارشاد۴۱۰۹ -۱۴۰۰ و ثبت کتابخانه ملی : ۳۶۰۱۲و ( لطفا تا اطلاع ثانوی از مرور گر […]

تصنیف گیلانی اوی لیلی با صدای شاهرخ شیردوست و تنظیم محسن غلامی

تصنیف گیلانی اوی لیلی با صدای شاهرخ شیردوست و تنظیم محسن غلامی شماره مجوز ارشاد۴۱۰۷ -۱۴۰۰ و ثبت کتابخانه ملی : ۳۶۰۱۱و ( لطفا تا اطلاع ثانوی از مرور گر […]

تصنیف بهار دلنشین

شماره مجوز ارشاد  2084-1400 و ثبت کتابخانه ملی : ۳۴۲۱۷و ( لطفا تا اطلاع ثانوی از مرور گر فایرفاکس و موزیلا استفاده گردد و  از مرور گر کروم استفاده نشود

آهنگ سکوت.اثر حسین بهروزی نیا.تنظیم محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد ۲۰۵-۱۴۰۰ و ثبت کتابخانه ملی : ۳۲۸۹۵و ( لطفا تا اطلاع ثانوی از مرور گر فایرفاکس و موزیلا استفاده گردد و  از مرور گر کروم استفاده نشود […]

تصنیف قدیمی خاطر آسوده.خواننده صادق میرزا.تنظیم محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد ۲۲۶۸-۱۳۹۹ و ثبت کتابخانه ملی : ۲۹۴۳۹و ( لطفا تا اطلاع ثانوی از مرور گر فایرفاکس و موزیلا استفاده گردد و  از مرور گر کروم استفاده نشود […]

تصنیف قدیمی سیاهی شب .آواز ابراهیمی یوسفی نژاد.تنظیم محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد ۳۶۸۱-۱۳۹۹ و ثبت کتابخانه ملی : ۳۰۳۲۵و ( لطفا تا اطلاع ثانوی از مرور گر فایرفاکس و موزیلا استفاده گردد و  از مرور گر کروم استفاده نشود […]

تصنیف «یار آمد» با صدای ابراهیم یوسفی‌نژاد و تنظیم محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد ۲۷۹۱-۱۳۹۹ و ثبت کتابخانه ملی : ۲۹۶۵۹و ( لطفا تا اطلاع ثانوی از مرور گر فایرفاکس و موزیلا استفاده گردد و  از مرور گر کروم استفاده نشود […]

تصنیف گیلانی زوار دیدن . با صدای شاهرخ شیردوست . تنظیم محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد ۱۳۹۴-۱۳۹۹ و ثبت کتابخانه ملی : ۲۸۸۰۴و ( لطفا تا اطلاع ثانوی از مرور گر فایرفاکس و موزیلا استفاده گردد و  از مرور گر کروم استفاده نشود […]

تصنیف شکوه با صدای مصطفی وقاری.آهنگ و تنظیم :محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد ۱۲۹۶-۱۳۹۹ و ثبت کتابخانه ملی : ۲۸۸۱۸و ( لطفا تا اطلاع ثانوی از مرور گر فایرفاکس و موزیلا استفاده گردد و  از مرور گر کروم استفاده نشود […]