آلبوم شناور«شناور سوی ساحل‌های ناپیدا» باآهنگسازی و تنظیم ارکستر محسن غلامی و با همراهی آواز صادق میرزا


تصنیف‌های اجرایی شامل اندوه تنهایی، قفس، دو نوازی نی و سنتور در نوا، نامه‌ای به دوست، موج، ترنم، دو نوازی نی و سنتور در دشتی و سودای دل است.

هنرمندان همراه در این اثر شامل نی: مهدی ابراهیمی، تنبک: مجید طریقی، ویلن: مهران دهقان.
محمد خدادادی. علیرضا اصغری، سنتور و تار باس: رویا باقرزاده، سنتور: محسن غلامی وگروه کر: محسن غلامی . رویا باقرزاده 
مطالب مرتبط
بهار کوهبهار کوه 27 فوریه 22

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.