قطعه بهار از آلبوم «در گذار

آلبوم «درگذار» ساخته رویا باقرزاده با تنظیم محسن غلامی آلبوم «درگذار» حاوی هشت قطعه برای همنوازی سازهای سنتور، تارباس، تار، تنبک و ویولون‌سل است که در دستگاه همایون و اصفهان و شور ساخته شده‌اند. نفیسه طباطبایی (نوازنده فلوت)، علیرضا احمدی (نوازنده تار)،‌ حسین رودگر آملی (نوازنده گیتار)، مجید طریقی (نوازنده تمبک) و رویا باقرزاده (نوازنده سنتور و تارباس)

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.