تصنیف منتظرت بودم با تنظیم و سنتور نوازی محسن غلامی

تصنیف منتظرت بودم با تنظیم و سنتور نوازی محسن غلامی تنظیم برای همنوازی سنتور و ساز درامز

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.