تصنیف در فکر تو بودم .تنظیم برای سنتور محسن غلامی

تصنیف نرگس مست.تنظیم برای سنتور محسن غلامی
نوازندگان :
تنبک : مجید طریقی
تار باس : رویا باقرزاده
سنتور : محسن غلامی

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.