کتاب بهار کوه

شابم :۶-۵۹-۸۰۲۶۱۸-۰-۹۷۹

شماره مجوز ارشاد۴۷۰۲ -۱۴۰۰ و ثبت کتابخانه ملی : ۳۷۱۳۲و

 

انتشار ۷ تصنیف مازندرانی 

‌تصنیف‌های منتشر شده در این کتاب  به ترتیب شامل : 

لاره، جونی جونی، خدیجه طلا، بوریم کوه (دریا او دره)، مریم جان، شیرین جان و بهار کوه (درنه جان)

مطالب مرتبط
کتاب در گذارکتاب در گذار 08 دسامبر 21

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.