ترانه رفتم رفتم اجرای استاد ناصر مسعودی .تنظیم برای سنتور محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده