نت‌ها

Kharid Interneti Mohsen gholami


۱- ترانه قدیمی بود و نبود با صدای الهه

۲- ترانه قدیمی ستاره اثر همایون خرم با صدای الهه

۳- ترانه قدیمی  مازندرانی

۴-  ترانه همدم جان محلی مازندرانی

۵-  ترانه دل مجنون اثر حبیب الله بدیعی با صدای الهه

۶-  ترانه قدیمی در  شور اثر جواد لشکری با صدای الهه

۷ _ تصنیف سه گاه اثر مهیار فیروز بخت 

۸- ترانه محلی مازندرانی آی لیلا خانم

۹- تصنیف دریغا اثر همایون خرم

۱۰-پارتیتور تصنیف تو بخوان اثر جواد لشکری تنظیم برای ارکستر : محسن غلامی 

۱۱- تصنیف روشنی روی تو اثر علی تجویدی 

۱۲- علی تجویدی – رقص پروانه – نگارش محسن غلامی (تنظیم برای سنتور)

۱۳- اردوان کامکار – ناشکیبا (تکنوازی سنتور در دستگاه شور) گردآوری محسن غلامی

۱۴- اردوان کامکار- ماهی برای سال نو – تکنوازی سنتور در دستکاه شور- گردآوری محسن غلامی

۱۵- کیوان ساکت – موج – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۱۶- کیوان ساکت – کرانه – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۱۷- کیوان ساکت – افسوس – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۱۸-  کیوان ساکت – چهارمضراب شور- تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۱۹- کیوان ساکت – بهاران ( شور) – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۲۰- کیوان ساکت – چهارمضراب نوا – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۲۱- کیوان ساکت – چهارمضراب افشاری – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۲۲-  کیوان ساکت – چهارمضراب بیداد – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۲۳-  کیوان ساکت – چهارمضراب بیات راجه – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۲۴-  کیوان ساکت – چهارمضراب اصفهان – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۲۵-  کیوان ساکت – چهارمضراب سه گاه  1 – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۲۶- کیوان ساکت – چهارمضراب سه گاه ۲ – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۲۷-  کیوان ساکت – چهارمضراب مخالف سه گاه  – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۲۸-د کیوان ساکت – چهارمضراب بیات ترک – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۲۹-  کیوان ساکت – سبکبال – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۳۰- کیوان ساکت – غمگنانه – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۳۱- کیوان ساکت – چهارمضراب همایون – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۳۲- کیوان ساکت – دل انگیز (ماهور) – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۳۳- اردوان کامکار – آواز دشتی برای سنتور – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۳۴- اردوان کامکار – چهارمضراب شور – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۳۵- اردوان کامکار – اضطراب در اصفهان دو – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۳۶- اردوان کامکار – تکنوازی سنتور در نوا – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۳۷- اردوان کامکار – ضربی شور – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۳۸- کیوان ساکت – بهاران (قسمت اول) – تنظیم در شور سل برای سنتور (محسن غلامی)

۳۹-اسدالله ملک – چهارمضراب شور – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۰-اسدالله ملک – نغمه های رویایی – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۱- بهنام مناهجی – پیش درآمد بیات ترک – نگارش نت (محسن غلامی)

۴۲- پرویز یاحقی – پیش درآمد شور – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۳- پرویز یاحقی – چهارمضراب شور – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۴- پرویز یاحقی – ضربی دشتی – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۵- مجید وفادار – به سوی تو – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۶- کامکارها – ترانه کردی شماره ۱ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۷- کامکارها – ترانه کردی شماره ۲ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۸- کامکارها – ترانه کردی شماره ۳ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۹- کامکارها – ترانه کردی شماره ۴ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۵۰- کامکارها – ترانه کردی شماره ۵ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۵۱- کامکارها – ترانه کردی شماره ۶ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۵۲- کامکارها – ترانه کردی شماره ۷ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۵۳- کامکارها – ترانه کردی شماره ۸ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۵۴- کامکارها – ترانه کردی شماره ۹ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۵۵- بهنام مناهجی – لب خاموش – گردآوری (محسن غلامی)

۵۶- بهنام مناهجی – عارفانه – گردآوری (محسن غلامی)

۵۷- بهنام مناهجی – پیش درآمد ابوعطا – گردآوری (محسن غلامی)

۵۸- فرامرز پایور – چهارمضراب دشتی – گردآوری (محسن غلامی)

۵۹- دکتر حسن شیرون – رنگ شور – گردآوری (محسن غلامی)

۶۰-  فضل الله توکل – کوچه باغ ۱ – گردآوری (محسن غلامی)

۶۱- فضل الله توکل – کوچه باغ ۲ – گردآوری (محسن غلامی)

۶۲-  فضل الله توکل – کوچه باغ ۳ – گردآوری (محسن غلامی)

۶۳- فضل الله توکل – کوچه باغ ۴ – گردآوری (محسن غلامی)

۶۴-  فضل الله توکل – کوچه باغ ۵ – گردآوری (محسن غلامی)

۶۵- فضل الله توکل – کوچه باغ ۶ – گردآوری (محسن غلامی)

۶۶- فضل الله توکل – کوچه باغ – اصفهان ۱ – گردآوری (محسن غلامی)

۶۷-  فضل الله توکل – کوچه باغ – اصفهان ۲ – گردآوری (محسن غلامی)

۶۸- فضل الله توکل – کوچه باغ – اصفهان ۳ – گردآوری (محسن غلامی)

۶۹- فضل الله توکل – کوچه باغ – اصفهان ۴ – گردآوری (محسن غلامی)

۷۰- فضل الله توکل – کوچه باغ – شور ۱ – گردآوری (محسن غلامی)

۷۱- فضل الله توکل – کوچه باغ – شور ۲ – گردآوری (محسن غلامی)

۷۲- فضل الله توکل – رویای بهار نارنج ۱ – گردآوری (محسن غلامی)

۷۳-  فضل الله توکل – رویای بهار نارنج ۲ – گردآوری (محسن غلامی)

۷۴- فضل الله توکل – رویای بهار نارنج ۳ – گردآوری (محسن غلامی)

۷۵- فضل الله توکل – رویای بهار نارنج ۴ – گردآوری (محسن غلامی)

۷۶-  فضل الله توکل – تصنیف بیگانه – گردآوری (محسن غلامی)

۷۷- فضل الله توکل – تصنیف چلچله – گردآوری (محسن غلامی)

۷۸- فضل الله توکل – تصنیف گفتی – گردآوری (محسن غلامی)

۷۹- فضل الله توکل – تصنیف گل سرخ – گردآوری (محسن غلامی)

۸۰-  فضل الله توکل – تصنیف پرنده – گردآوری (محسن غلامی)

۸۱- عباس خوشدل تصنیف شور – ای نامت در دل و جان

۸۲- علی اکبر شیدا – تصنیف همایون

۸۳- مجید وفادار – تصنیف شب به گلستانها

۸۴- نصرت الله گلپایگانی – نوای کاروان – محسن غلامی

۸۵- عباس خوشدل – تصنیف شور

۸۶- علی اکبر شیدا – تصنیف همایون

۸۷- جهانشاه برومند – با ستاره ها – گردآوری (محسن غلامی)

۸۸- جهانشاه برومند – به یاد استاد بدیعی – گردآوری (محسن غلامی)

۸۹- جهانشاه برومند – کعبۀ دلها – گردآوری (محسن غلامی)

۹۰- چهارمضراب عشاق – تنظیم برای هنرجویان مبتدی (محسن غلامی)

۹۱- چهارمضراب زابل – تنظیم برای هنرجویان مبتدی (محسن غلامی)

۹۲- پرچین – تنظیم برای هنرجویان مبتدی (محسن غلامی)

۹۳- رنگ ابوعطا – تنظیم برای هنرجویان مبتدی (محسن غلامی)

۹۴- رنگ بیات ترک – تنظیم برای هنرجویان مبتدی (محسن غلامی)

۹۵- آهنگ محلی مازندرانی ۱ – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۹۶- آهنگ محلی مازندرانی ۲ – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۹۷- حسین پرنیا – تصنیف گلپونه ها – گردآوری (محسن غلامی)

۹۸- حسین پرنیا – تصنیف حریر مهتاب – گردآوری (محسن غلامی)

۹۹- حسین پرنیا – تصنیف نوشانوش – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰۰- مجید وفادار – ترانۀ به سوی تو – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰۱- مجید وفادار – ترانۀ منتظرت بودم – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰۲- جواد ضرابیان – چهارمضراب شور – نگارش (محسن غلامی)

۱۰۳- داریوش پیرنیاکان – تصنیف سلسلۀ موی دوست – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰۴- داریوش پیرنیاکان – چهارمضراب شور – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰۵- داریوش پیرنیاکان – پیش درآمد شور – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰۶- رضا شفیعیان – آواز بیات ترک – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰۷-  محمد رضا لطفی – چهارمضراب شور ۱ – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰۸- محمد رضا لطفی – چهارمضراب شور ۲ – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰۹- ملک و توکل – چهار مضراب همایون – گردآوری ( محسن غلامی)

۱۱۰- ملک و توکل – ضربی افشاری – گردآوری ( محسن غلامی)

۱۱۱- ملک و توکل – ضربی اصفهان – گردآوری (محسن غلامی)

۱۱۲-  ملک و توکل – ساز و نوا در همایون – گردآوری (محسن غلامی)

۱۱۳- ملک و توکل – چهارمضراب ماهور – گردآوری ( محسن غلامی)

۱۱۴- ملک و توکل – چهارمضراب افشاری ۱ – گردآوری (محسن غلامی)

۱۱۵- فرهنگ شریف – دوضربی بیات ترک – گردآوری (محسن غلامی)

۱۱۶- فرهنگ شریف – چهارمضراب ابوعطا ۱ – گردآوری (محسن غلامی)

۱۱۷- فرهنگ شریف – چهارمضراب ابوعطا ۲ – گردآوری (محسن غلامی)

۱۱۸-  فرهنگ شریف – چهارمضراب همایون – گردآوری (محسن غلامی)

۱۱۹- فرهنگ شریف – چهارمضراب شور ۱ – گردآوری (محسن غلامی)

۱۲۰- فرهنگ شریف – چهارمضراب شور ۲ – گردآوری (محسن غلامی)

۱۲۱- فرهنگ شریف – چهارمضراب بیات ترک – گردآوری (محسن غلامی)

۱۲۲-  فرهنگ شریف -پیش درآمد ابوعطا – گردآوری (محسن غلامی)

۱۲۳- فرهنگ شریف – پیش درآمد همایون – گردآوری (محسن غلامی)

۱۲۴- محمد آذری – تصنیف مرا چشمیست – گردآوری ( محسن غلامی)

۱۲۵- محمد جلیل عندلیبی – ترانه میهن ای میهن – گردآوری ( محسن غلامی)

۱۲۶- عباس خوشدل – تصنیف دشتی – گردآوری (محسن غلامی)

۱۲۷- محسن غلامی – درآمد آوازی شور ۱

۱۲۸- محسن غلامی – درآمد آوازی شور ۲

۱۲۹- محسن غلامی – درآمد آوازی شور ۳

۱۳۰- محسن غلامی – درآمد آوازی شور ۴

۱۳۱- محسن غلامی -درآمد آوازی بیات ترک

۱۳۲- ضربی شور – محسن غلامی – تنظیم آرمین خامه ور

۱۳۳- انتظار – محسن غلامی – تنظیم آرمین خامه ور

۱۳۴- محسن غلامی – قطار – بیات ترک

۱۳۵- محسن غلامی – جامه دران – افشاری

۱۳۶- محسن غلامی – جامه دران – بیات ترک

۱۳۷- محسن غلامی – شهابی – بیات ترک

۱۳۸- محسن غلامی – آواز دشتی سل

۱۳۹- محسن غلامی – در آمد دشتی ر ۱

۱۴۰- محسن غلامی – آشفته – تنظیم آرمین خامه ور

۱۴۱- محسن غلامی – قطعه نوا – تنظیم آرمین خامه ور

۱۴۲- محسن غلامی – درآمد ابوعطا ۱

۱۴۳- محسن غلامی – درآمد گبری – ابوعطا

۱۴۴- محسن غلامی – درآمد شونی – ابوعطا

۱۴۵- محسن غلامی – درآمد حزین – نوا

۱۴۶- محسن غلامی – آواز مخالف سه گاه

۱۴۷- آواز نهیب و فرود به راست پنجگاه

۱۴۸- محسن غلامی – گوشه رجز دز دستگاه سه گاه

۱۴۹ – محسن غلامی –  درآمد ماهور

۱۵۰- محسن غلامی – درآمد فیلی

۱۵۱- محسن غلامی – درآمد خاوران

۱۵۲- تصنیف  دیدم صنمی عارف  قزوینی

۱۵۳- تصنیف از کفم رها گرداوری ( محسن غلامی )

۱۵۴- تصنیف  چاره دل اثر  عارف  قزوینی گرداوری ( محسن غلامی )

۱۵۵- چهار مضراب دلکش اثر موسی  معروفی گردآوری (محسن غلامی )

۱۵۶- تصنیف سرو چمان اثر محمد رضا شجریان گردآوری ( محسن غلامی )

۱۵۷- تصنیف ماهور اثر محمد رضا لطفی گردآوری ( محسن غلامی )

۱۵۸- تصنیف ماهور اثر محمد رضا شجریان گردآوری ( محسن غلامی )

۱۵۹- چهار  مضراب شور اثر فرهنگ شریف

۱۶۰  _ قطعه نهفت در نوا اثر استاد پرویز مشکاتیان  تنظیم در نوا  دو  ( محسن غلامی )

۱۶۱ _ قطعه طلوع در نوا اثر استاد پرویز مشکاتیان  تنظیم در نوا  دو  ( محسن غلامی )

۱۶۲ _ ماهی برای سال  نو اثر  اردوان کامکار  تنظیم در شور سل :  محسن غلامی

۱۶۳ _ تصنیف  می زده شب اثر پرویز یاحقی تنظیم در ماهور  فا  : محسن غلامی

۱۶۴ _ تصنیف  می زده شب اثر پرویز یاحقی تنظیم در ماهور دو : محسن غلامی

۱۶۵ _ مقدمه ماهور اثر درویش  خان  تنظیم در ماهور  دو : محسن غلامی 

۱۶۶ _ مقدمه ماهور اثر درویش  خان  تنظیم در ماهور  فا : محسن غلامی  

۱۶۷ _ چهار  مضراب اصفهان اثر ابوالحسن صبا تنظیم  و گردواری  برای تار  : محسن غلامی 

۱۶۸ _ پیش  درآمد اصفهان اثر  مرتضی  نی داوود گرداوری  و تنظیم :  محسن غلامی 

۱۶۹ _ تصنیف پیک سحری  اثر همایون خرم    گردآوری  و تنظیم در شور سل  : محسن غلامی

۱۷۰ _  تصنیف پیک سحری  اثر همایون خرم    گردآوری  و تنظیم در شور ر  : محسن غلامی

۱۷۱ _ تصنیف  شور اثر امین الله رشیدی گردآوری  و تنظیم در شور سل :  محسن غلامی 

۱۷۲ _ تصنیف  شور اثر امین الله رشیدی گردآوری  و تنظیم در شور ر :  محسن غلامی 

۱۷۳ _ خزان  اثر  حسین علیزاده  تنظیم برای سنتور در شور سل : محسن غلامی

۱۷۴ _ چهار مضراب شور اثر پرویز یاحقی  تنظیم برای سنتور در شور  سل :  محسن غلامی

۱۷۵ _ تصنیف  هوای  گریه اثر محمد جواد ضرابیان  گرادآوری  و تنظیم در همایون سل : محسن غلامی  ، اجرا شده در آلبوم نسیم وصل  با صدای همایون شجریان

۱۷۶ _ تصنیف  خانه سودا اثر محمد جواد ضرابیان  گرادآوری  و تنظیم در همایون سل : محسن غلامی  ، اجرا شده در آلبوم نسیم وصل  با صدای همایون شجریان

۱۷۷ _ تصنیف  عشق  از کجا اثر محمد جواد ضرابیان  گرادآوری  و تنظیم در نوا  دو : محسن غلامی  ، اجرا شده در آلبوم نسیم وصل  با صدای همایون شجریان

۱۷۸ _ تصنیف  حاصل  عمر اثر محمد جواد ضرابیان  گرادآوری  و تنظیم درشور سل : محسن غلامی  ، اجرا شده در آلبوم نسیم وصل  با صدای همایون شجریان

۱۷۹ _ چهار مضراب شور  اجرا شده در آلبوم اوای  برگ ریزان اثر  محسن غلامی گرداوری  در شور  سل :  آرمین خامه ور

۱۸۰ _ تصنیف  سکوت اثر محمد جواد ضرابیان  گرادآوری  و تنظیم درشور سل : محسن غلامی  ، اجرا شده در آلبوم نسیم وصل  با صدای همایون شجریان

۱۸۱ _ تصنیف  نسیم وصل اثر محمد جواد ضرابیان  گرادآوری  و تنظیم درشور سل : محسن غلامی  ، اجرا شده در آلبوم نسیم وصل  با صدای همایون شجریان

۱۸۲ _ چهار مضراب ابوعطا اثر فرهنگ شریف گردآوری و تنظیم برای سنتور :  محسن غلامی

۱۸۳ _ تصنیف  همایون اثر علی  اکبر شیدا گردآوری و تنظیم برای سنتور در  همایون سل :  محسن غلامی

۱۸۴ _ تصنیف  قصه گو اثر همایون خرم   گردآوری و تنظیم برای سنتور در دشتی  ر : محسن غلامی

۱۸۵ _ تصنیف  رسوای  زمانه اثر همایون خرم   گردآوری و تنظیم برای سنتور  : محسن غلامی

۱۸۶ _ تصنیف  رسوای  شور  اثر عباس  خوشدل   گردآوری و تنظیم برای سنتور  : محسن غلامی

۱۸۷ _  تصنیف  شور  اثر  روح اله خالقی   گردآوری و تنظیم برای سنتور  : محسن غلامی

۱۸۸ _ قطعه ای کوتاه و زیبا در شور  از  بداهه نوازی  زنده یاد  منصور  صارمی  گردآوری و تنظیم برای سنتور  : محسن غلامی

۱۸۹ _ تصنیف  جدایی  در بیات اصفهان اثر اسد الله ملک 

۱۹۰ _ تصنیف  سنگ خارا اثر علی  تجویدی  در دشتی

۱۹۱ _ تصنیف  آتش  کاروان  اثر علی  تجویدی 

۱۹۲ _ تصنیف  شور  اثر اسدالله ملک 

۱۹۳ _  چهار  مضراب ابوعطا  اثر فرهنگ شریف

۱۹۴ _  تصنیف  میگذرم تنها در   اصفهان دو اثر همایون خرم

۱۹۵ ـ تصنیف دختر صحرایی از ناصر مسعودی

۱۹۶ – تصنیف نوا ۱ جواد ضرابیان

۱۹۷- دو ضربی بیات ترک – فرهنگ شریف

۱۹۸- تصنیف امان امان (شور) –  تنظیم فرامرز پایور

۱۹۹- تصنیف ملکا (افشاری) – فرامرز پایور

۲۰۰- تصنیف اشک مهتاب اثر  حسن یوسف زمانی

۲۰۱ _ تصنیف  امید جان اثر علی  تجویدی 

۲۰۲ _ تصنیفی در  شور از ناصر  مسعودی

۲۰۳ _ تصنیف  نمانده چرا  در  ابوعطا اثر  علی تجویدی

۲۰۴ _ تصنیفی در شور  اثر اسدالله ملک

۲۰۵ _ چهار مضراب شور اثر فرهنگ شریف

۲۰۶ _ تصنیفی در شور اثر مهیار فیروز  بخت

۲۰۷ _ تصنیف  تنها منشین در همایون اثر علی  تجویدی

۲۰۸ _ _ تصنیفی همایون اثر علی  تجویدی

۲۰۹ _ ترانه ماهی  اثر شاهرخ شیردوست  ( گیلانی )

۲۱۰ _ طوبی ۱ اثر  پرویز  یاحقی

۲۱۱ _ ضربی  شور اثر پرویز  یاحقی

۲۱۲ _ ابر بیته هوا ره  ترانه  محلی  مازندرانی

۲۱۳ _ یار گلی جان ترانه محلی  مازندرانی 

۲۱۴ _   پاپلی ترانه محلی  مازندرانی

۲۱۵ _ ترانه محلی مازندرانی ۱

۲۱۶ _ آی بلاره ترانه محلی  مازندرانی 

۲۱۷ _ بانو ترانه محلی  مزاندرانی 

۲۱۸ _ یار دبستانی من 

۲۱۹ _ رعنا  محلی مازندرانی در سه گاه

۲۲۰ _  ترانه تش در  همایون محلی  مازندرانی

۲۲۱ _ ترانه سمند در سه گاه محلی  مازندرانی

۲۲۲  _ تصنیف میرزا کوچک خان اثر محمد میرزمانی ( برگرفته از تیتراژ سریال  میرزا کوچک خان )

۲۲۳ _ موی سپید اثر جهانبخش پازوکی گردآوری  برای سنتور مهبد نجفی

۲۲۴ _ تصنیف میدونستی که خاک اثر جهانبخش پازوکی گردآوری  برای سنتور مهبد نجفی

۲۲۵ _  پاییز و بهار  محلی  مازندرانی

۲۲۶ _ ترانه محلی  مازندرانی

۲۲۷ _ محلی  مازندرانی ۱

۲۲۷ _ محلی  مازندرانی ۲

۲۲۸ _ محلی مازندرانی ۳

۲۲۹ _ لیلا محلی  مازندرانی

۲۳۰ _ تصنیف  تنیده یاد تو اثر محمد جلیل عندلیبی

۲۳۱ _ گل ناز دارم  محلی  بختیاری

۲۳۲ _ ربابه جان محلی  مازندرانی   تنظیم برای سنتور : مهبد نجفی

۲۳۳ _ چهار  مضراب مخالف سه گاه اثر  محمد جواد ضرابیان  اجرا در  آلبوم  شوق  دوست

۲۳۴ _ تصنیف سه گاه اثر مهیار فیروز بخت اجرا با صدای ایرج ( حسین خواجه امیری )

۲۳۵ _ پیش درآمد همایون اثر فرهنگ شریف

۲۳۶ _ تصنیفی در شور با صدای کورس سرهنگ زاده

۲۳۷ _ تصنیف خوشه چین اثر علی تجویدی 

۲۳۸ _ تصنیفی در  شور اثر علی تجویدی

۲۳۹ _ چهار مضراب همایون اثر فضل الله توکل

۲۴۰ _ تصنیفی در  شور  از  آلبوم زیباترین اثر  محمد جواد ضرابیان با صدای علیرضا افتخاری

۲۴۱ _ تصنیف مرا چشمی اثر محمد آذری با صدای علیرضا افتخاری

۲۴۲ _ تصنیف نوا اجرا در آلبوم با ستاره ها اثر محمد جواد ضرابیان با صدای همایون شجریان

۲۴۳ _  تصنیف شب به گلستان تنها اثر مجید وفادار ( دشتی سل )

۲۴۴ _ کیوان ساکت _ شرق اندوه ۱

۲۴۵ _ کیوان ساکت _ شرق اندوه ۲

۲۴۶ _ کیوان ساکت _ شرق اندوه ۳

۲۴۷ _ تصنیف می  و میخانه مست اثر علی تجویدی  با صدای علی اصغر شاهزیدی

۲۴۸ _  کیوان ساکت  یادگار خون سرو

۲۴۹ _کیوان ساکت  تصنیف باران در  بیات اصفهان

۲۵۰ _ چهار مضراب شور اثر محمد جواد ضرابیان اجزا در آلبوم زیباترین با صدای علیرضا افتخاری

۲۵۱ _ چهار مضراب بیات ترک اثر فرهنگ شریف

۲۵۲ _ رقص شیرازی با اجرای  کیوان ساکت اجرا در  آلبوم یادگار خون سرو  نت نگاری برای سنتور : رویا باقرزاده

۲۵۳ _ تصنیف شور  _ شب  که می رسد از کرانه ها اثر محمد جواد ضرابیان اجرا در  آلبوم با ستاره ها با صدای همایون شجریان

۲۵۴ _ تصنیف گیلانی با صدای ناصر مسعودی

۲۵۵ _  تصنیف آتش نیستان اثر جلال ذوالفنون با صدای شهرام ناظری

۲۵۶ _ ترانه محلی  مازندرانی  الهی اون دل که سنگه

۲۵۷ _ تصنیف نگرانم نگرانم در بیات ترک اثر علی تجویدی

۲۵۸ _ مادر اثر ارسلان کامکار

۲۵۹ _ تصنیف از کفم رها اثر عارف قزوینی گرداوری و آوانگاری سامان زارع

۲۶۰ _ قطعه بلو درام ۱ اثر فریور خسروی نت نگاری : سامان زارع

۲۶۱ _ گریه لیلی اثر اسدالله ملک

۲۶۲ _تصنیف  تو بخوان اثر بزرگ لشکری

۲۶۳ _ ترانه باز آمد با صدای الهه _ تنظیم اورتور اولیه محسن غلامی

۲۶۴ _ پیش در آمد همایون اثر فضل الله توکل

۲۶۵ _ تصنیف قدیمی در سه گاه با صدای پوران

۲۶۶ _ تصنیف قدیمی در ابوعطا با صدای الهه

۲۶۷ _ تمرین آرپژ برای سنتور : محسن غلامی

۲۶۸ _تصنیف دیدی که رسوا شد دلم اثر علی تجویدی

۲۶۹ _ تمرین اتئد برای سنتور : محسن غلامی

۲۷۰ _ پیش درآمد ابوعطا اثر فرهنگ شریف

۲۷۱ _ تصنیف خاطر آسوده با صدای الهه 

۲۷۲ _ ترانه یارم گره بر مو زده با صدای الهه و آهنگسازی همایون خرم 

۲۷۳ _ قطعه طلوع اثر پرویز یاحقی

۲۷۴ _ پارتیتور  تصنیف یارم گره بر مو زده اثر  همایون خرم. تنظیم برای پارت برای  ارکستر  محسن غلامی

۲۷۵ _ تصنیف شور از آلبوم زیباترین اثر محمد جواد ضرابیان

۲۷۶ _ تصنیف بیابان مرا گویی از آلبوم بیابان بی کران اثر گروه کامکارها

۲۷۷ _ چهار مضراب نوا از آلبوم بیابان بی کران اثر گروه کامکارها

۲۷۸ _  تصنیف بیابان مرا گویی از آلبوم بیابان بی کران اثر گروه کامکارها تنظیم برای سنتور 

۲۷۹ _  چهار مضراب نوا از آلبوم بیابان بی کران اثر گروه کامکارها تنظیم برای سنتور

۲۸۰ _ تصنیف بی پناه اثر جواد لشکری با صدای مرضیه تنظیم در شور سل

۲۸۱ _ تصنیف بی پناه اثر جواد لشکری با صدای مرضیه تنظیم در شور ر

۲۸۲ _ قطعه دشتی اثر جلیل شهناز در دشتی ر

۲۸۳ _ تصنیف راز دل  در  اصفهان دو اثر همایون خرم

۲۸۴ _ تصنیف یه گل داشتم از الهه

۲۸۵ _ ترانه ویشه ۱ محلی مازندرانی

۲۸۶ _  ترانه ویشه ۲ محلی مازندرانی

۲۸۷ _ تصنیف مخالف سه گاه اثر مهیار فیروز بخت 

۲۸۸ _ تصنیف مازندرانی

۲۸۹ _ تصنیف مازندرانی ( تنظیم دو صدایی برای سنتور )

۲۹۰ _ ترانه گل سنگم

۲۹۱ _ تصنیف راز دل اثر همایون خرم ( تنظیم دو صدایی برای سنتور : محسن غلامی )

۲۹۲ _ تصنیف یا رب در این دنیای مستی اثر جهانبخش پازوکی

۲۹۳ _ چهار مضراب طلوع اثر پرویز یاحقی

۲۹۴ _ تصنیف سفر کرده ( اجرا با صدای هوشمند عقیلی )

۲۹۵ _ قطعه ای از  کمانچه نواز یهودی مارک الیو

۲۹۶ _ تصنیف قدیمی کمی با من مدارا کن ( در گام می )

۲۹۷ _  تصنیف قدیمی کمی با من مدارا کن ( در گام سل )

۲۹۸ _ ترانه گنجشکک اشی مشی اثر اسفندیار منفردزاده

۲۹۹ _ تصنیف ابر بهار اثر کیهان کلهر ( با صدای محمد رضا شجریان )

۳۰۰ _ تصنیف بخت سرکش اثر محمد جواد ضرابیان ( اجرا شده با صدای همایون شجریان )

۳۰۱ _ تصنیف نوا اثر علی تجویدی

۳۰۲ _ ساری گلین

۳۰۳ _ تصنیف نسیما اثر فضل الله توکل ( اجرا شده با صدای علی رضا افتخاری )

۳۰۴ _ قطعه قدیمی دو ضربی ترک 

۳۰۵ _ ضربی افشاری اثر اساتید فضل الله توکل . اسد الله ملک 

۳۰۶ _ تصنیف دو سه شبه که چشمام به دره اثر بزرگ لشکری

۳۰۷ _ تصنیف قدیمی سیاهی شب