فیلم

 

۱ _ تکنوازی سنتور در شور.محسن غلامی

۲- اجرای تصنیف بهار دلنشین در اصفهان ( محسن غلامی – تکنوازی سنتور )

۳- ترانه مازندرانی آمی دتر _ تکنوازی سنتور :محسن غلامی

۴- تصنیف راز دل  اثر همایون خرم.تکنوازی سنتور  محسن غلامی

۵- ترانه مازندرانی لیلی جان. تکنوازی سنتور محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۶ _ بداهه نوازی در نوا ( فایل تصویری )

۷- ترانه مازندرانی آی نوونه جان نوونه.سنتور  محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۸ _ همنوازی سنتور و ارکستر زهی . قطعه ای در نوا . تکنواز سنتور  محسن غلامی . تصویری

۹ _ ترانه قدیمی یارم گره بر مو زده اثر زنده یاد خرم ( اجرای  تصویری )

۱۰ _ قطعه ای در نوا همنوازی چهار سنتور تنظیم و اجرا محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۱۱ _ پیش در آمد و آواز در ابوعطا اجرا محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۱۲ _ همنوازی و سوال و جواب  دو سنتور در دشتی اجرا محسن غلامی ( اجرای تسویری )

۱۳ _  بخشی از قطعه دشتی اجرا محسن غلامی ( اجرای  تصویری )

۱۴ _ بخشی از قطعه دشتی قسمت دوم اجرا محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۱۵ _ درآمد اول شور  از  کتاب  هفت شهر عشق . دوره عالی سنتور نوازی( اجرای  تصویری )

۱۶ _ درآمد دوم شور از کتاب هفت شهر عشق . دوره عالی سنتور  نوازی ( اجرای تصویری )

۱۷ _ بداهه نوازی در شور.تکنوازی سنتور محسن غلامی

۱۸ _ بداهه آوازی در شور (  2 ) تکنوازی سنتور محسن غلامی

۱۹ _ قطعه راز و نیاز ساخته و تنظیم محسن غلامی

۲۰ _ قطعه سکوت _ تکنوازی سنتور : محسن غلامی

۲۱ _ ترانه مازندرانی آمی دتر ( اجرای ارکسترال ) 

۲۲ _ تصنیف دو سه شبه که چشمام به دره.تنظیم برای همنوازی سنتور و پیانو و گیتار بیس : محسن غلامی _ سنتور : رویا باقرزاده

۲۳ _ تکنوازی سنتور در نوا محسن غلامی ( تصویری )

۲۴ _ قطعه رقص عذرا اثر شهرداد روحانی تنظیم برای سنتور و گیتار بیس و اجرا : محسن غلامی
۲۵ _ بداهه نوازی در نوا. سنتور محسن غلامی

۲۶ _ ترانه رفتم رفتم اجرای  استاد ناصر  مسعودی  . تنظیم برای سنتور محسن غلامی .نوازنده سنتور  و اجرا : رویا باقرزاده

۲۷ _ ترانه زندگی آی زندگی. همنوازی سنتور  . گیتار بیس و پیانو

۲۸ – تکنوازی سنتور در دستگاه شور : محسن غلامی ( فایل تصویری )

 29 _ تکنوازی سنتور  در شور. محسن غلامی ( ۲ ) 

۳۰ _ ترانه محلی شیرازی.تکنوازی سنتور  محسن غلامی ( فایل تصویری )
۳۱ _ بخشی از تصنیف زندگی آی زندگی

۳۲ _ بخشی از تصنیف قدیمی دو سه شبه که چشمام به دره

۳۳ _بداهه آوازی در نوا .تکنوازی سنتور محسن غلامی

۳۴  _ تکنوازی سنتور در شور می ( ۲) محسن غلامی

۳۵ _ ضربی شور .تکنوازی سنتور . (اجرای تصویری )

۳۶ _ قطعه در شور اثر زنده یاد منصور صارمی.تکنوازی سنتور  و اجرا : محسن غلامی

۳۷ _ ترانه مازندرانی عزیز جون ( اجرای نت از کتاب وارش.قطعات موسیقی مازندرانی)

۳۸ _ درآمد افشاری .محسن غلامی.کتاب هفت شهر عشق

۳۹ _ قطعه مارال در  سه گاه.اجرا در آلبوم واژه تنهایی.دو نوازی دو سنتور با تنبک .سنتور : محسن غلامی. تنبک :احمد مستنبط

۴۰ _ درآمد اصفهان.تکنوازی سنتور محسن غلامی.اجرای نت از کتاب هفت شهر عشق

۴۱ _ ترانه مازندرانی درنه جان.اجرای نت .کتاب وارش:محسن غلامی .تکنوازی سنتور آرمین خامه ور

۴۲ _ تکنوازی سنتور .در شور می.محسن غلامی.اجرای قدیمی

۴۳ _ اجرای کتاب تکنیک و سنتور ۱ . تالیف محسن غلامی .تکنوازی سنتور : رویا باقرزاده

۴۴ _ درآمد راست پنجگاه.سنتور محسن غلامی. اجرای نت:کتاب  دوره عالی سنتور نوازی هفت شهر عشق

۴۵ _ تکنوازی سنتور .ملودی قدیمی کردی . محسن غلامی

۴۶ _ قطعه شماره سیزده.کتاب سنتور و تکنیک.محسن غلامی
اجرا : رویا باقرزاده

۴۷ _ قسمت از قطعه راز و نیاز.ساخته و سنتور از محسن غلامی

۴۸ _ ترانه مازندرانی گلنسا.سنتور آرمین خامه ور.اجرای نت از کتاب وارش تالیف محسن غلامی

۴۹ _ بخشی از قطعه صحرا.سنتور محسن غلامی .تنبک احمد مستنبط

۵۰ _ شور نوازی .بداهه نوازی سنتور.محسن غلامی

۵۱ _ قطعه آوازی پاییز.تکنوازی سنتور محسن غلامی

۵۲ _ تکنوازی سنتور در دستگاه همایون.محسن غلامی

۵۳ _ بخشی از قطعه اشکباران.همنوازی نی و کمانچه با ارکستر سازهای ایرانی.آهنگ و تنظیم :محسن غلامی

۵۴ _ قطعه ای در نوا . تکنوازی سنتور محسن غلامی

۵۵ _ ترانه مازندرانی شیرین جان.کتاب وارش.محسن غلامی

۵۶  _ ملودی قدیمی ترکی . سنتور  محسن غلامی

۵۷ _ قطعه از کتاب سنتور تکنیک ۱٫محسن غلامی .تکنوازی سنتور  محسن غلامی

۵۸ _ گوشه طرز از دستگاه همایون.اجرای نت از کتاب هفت شهر عشق دوره عالی سنتور نوازی تکنوازی سنتور : محسن غلامی

۵۹ _ قطعه آوازی .از آلبوم آوای برگریزان.محسن غلامی

۶۰ _ ترانه کردی اثر علی اصغر کردستانی

۶۱ _ پیش درامد راست پنجگاه.محسن غلامی.کتاب هفت شهر عشق

۶۲ _ قطعه زمزمه.سنتور محسن غلامی.تنبک احمد مستنبط.آلبوم سایه خیال

۶۳ _ تصنیف آسمان مست با صدای مجید طریقی.تنظیم ارکستر محسن غلامی.

۶۴ _ تصنیف بزم خیال .اثر شهرام گلپریان.تنظیم برای گیتار و سنتور گیتار باس : محسن غلامی

۶۵ _  تکنوازی و بداهه نوازی در شور محسن غلامی 

۶۶ _ تصنیف قهر و ناز اثر فضل الله توکل با صدای مجید طریقی.تنظیم ارکستر محسن غلامی

۶۷ _ تکنوازی سنتور .بداهه آوازی .محسن غلامی

۶۸ _ قطعه ای از کتاب سنتور و تکنیک ۱٫محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده

۶۹ – تکنوازی سنتور.آواز بیات اصفهان.محسن غلامی

۷۰ _ اجرای قطعه ای از کتاب سنتور و تکنیک ۱٫اثر محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده

۷۲ _گزیده ای از کتاب سنتور و تکنیک ۲ اثر محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده

۷۳ _ گوشه ای از درآمد آوازی از کتاب شعر بی واژه ۷  استاد پرویز مشکاتیان.تکنوازی سنتور محسن غلامی.

۷۴ _ اجرای تصویری قطعه ای از کتاب سنتور و تکنیک ۲٫ سنتور : محسن غلامی

۷۵ _ آواز محلی و قدیمی طیبه جان . موسیقی مازندرانی.تکنوازی سنتور محسن غلامی

۷۶ _ تصنیف جونی جونی تنظیم برای ارکستر زهی : محسن غلامی

۷۷ _ درآمد شور از کتاب شعر بی واژه .جلد هفتم.اثر استاد پرویز مشکاتیان.تکنوازی سنتور : محسن غلامی

۷۸ _ تصنیف قدیمی سیاهی شب.تنظیم برای دو سنتور و اجرا : محسن غلامی

۷۹ _ آواز کرشمه در شور.اثر زنده یاد پرویز مشکاتیان.سنتور محسن غلامی

۸۰ _ بداهه نوازی سنتور : محسن غلامی

۸۱ _ بداهه نوازی سنتور در بیات اصفهان.محسن غلامی

۸۲ _ درآمد ماهور.تکنوازی سنتور محسن غلامی.اجرای نت از کتاب شعر بی واژه استاد پرویز مشکاتیان.جلد ششم

۸۳ _ ترانه قدیمی صمد اثر بابک بیات.تنظیم و اجرا برای دو سنتور محسن غلامی