فیلم

Kharid Interneti Mohsen gholami

 

 

1- آهنگ محلی مازندرانی .تنظیم و اجرا برای سنتور : محسن غلامی با همراهی ساز اودو : رویا باقرزاده

۲- اجرای تصنیف بهار دلنشین در اصفهان ( محسن غلامی – تکنوازی سنتور )

۳- ترانه مازندرانی آمی دتر _ تکنوازی سنتور :محسن غلامی

۴- تصنیف راز دل  اثر همایون خرم.تکنوازی سنتور  محسن غلامی

۵- ترانه مازندرانی لیلی جان. تکنوازی سنتور محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۶- ترانه مازندرانی دریا او دره 

۷- ترانه مازندرانی آی نوونه جان نوونه.سنتور  محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۸ _ همنوازی سنتور و ارکستر زهی . قطعه ای در نوا . تکنواز سنتور  محسن غلامی . تصویری

۹ _ ترانه قدیمی یارم گره بر مو زده اثر زنده یاد خرم ( اجرای  تصویری )

۱۰ _ قطعه ای در نوا همنوازی چهار سنتور تنظیم و اجرا محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۱۱ _ پیش در آمد و آواز در ابوعطا اجرا محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۱۲ _ همنوازی و سوال و جواب  دو سنتور در دشتی اجرا محسن غلامی ( اجرای تسویری )

۱۳ _  بخشی از قطعه دشتی اجرا محسن غلامی ( اجرای  تصویری )

۱۴ _ بخشی از قطعه دشتی قسمت دوم اجرا محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۱۵ _ درآمد اول شور  از  کتاب  هفت شهر عشق . دوره عالی سنتور نوازی( اجرای  تصویری )

۱۶ _ درآمد دوم شور از کتاب هفت شهر عشق . دوره عالی سنتور  نوازی ( اجرای تصویری )

۱۷ _ بداهه نوازی در شور.تکنوازی سنتور محسن غلامی

۱۸ _ بداهه آوازی در شور (  ۲ ) تکنوازی سنتور محسن غلامی

۱۹ _ قطعه راز و نیاز ساخته و تنظیم محسن غلامی

۲۰ _ قطعه سکوت _ تکنوازی سنتور : محسن غلامی

۲۱ _ ترانه مازندرانی آمی دتر ( اجرای ارکسترال ) 

۲۲ _ تصنیف دو سه شبه که چشمام به دره.تنظیم برای همنوازی سنتور و پیانو و گیتار بیس : محسن غلامی _ سنتور : رویا باقرزاده

۲۳ _ تکنوازی سنتور در نوا محسن غلامی ( تصویری )

۲۴ _ قطعه رقص عذرا اثر شهرداد روحانی تنظیم برای سنتور و گیتار بیس و اجرا : محسن غلامی
۲۵ _ بداهه نوازی در نوا. سنتور محسن غلامی

۲۶ _ ترانه رفتم رفتم اجرای  استاد ناصر  مسعودی  . تنظیم برای سنتور محسن غلامی .نوازنده سنتور  و اجرا : رویا باقرزاده

۲۷ _ ترانه زندگی آی زندگی. همنوازی سنتور  . گیتار بیس و پیانو

۲۸ – تکنوازی سنتور در دستگاه شور : محسن غلامی ( فایل تصویری )

 ۲۹ _ تکنوازی سنتور  در شور. محسن غلامی ( ۲ ) 

۳۰ _ ترانه محلی شیرازی.تکنوازی سنتور  محسن غلامی ( فایل تصویری )
۳۱ _ بخشی از تصنیف زندگی آی زندگی
۳۲ _ بخشی از تصنیف قدیمی دو سه شبه که چشمام به دره

۳۳ _بداهه آوازی در نوا .تکنوازی سنتور محسن غلامی