موسیقی

 

۱ _ بداهه نوازی در شور می

۲- محسن غلامی – آواز شور ۱

۳- محسن غلامی – آواز شور ۲

۴- محسن غلامی آواز شور ۳

۵- محسن غلامی .آواز شور ۴

۶- محسن غلامی آواز شور ۵

۷- محسن غلامی آواز شور ۶

۸- ضربی شور تکنوازی سنتور محسن غلامی

۹- قطعه در شور اثر زنده یاد منصور صارمی.تکنوازی سنتور  و اجرا : محسن غلامی

۱۰- تکنوازی سنتور ( آواز ابوعطا )محسن غلامی

۱۱- مقدمه شور.تکنوازی سنتور  محسن غلامی

۱۲ _بداهه آوازی در شور 

۱۳ _ تکنوازی سنتور _  بداهه آوازی در  نوا  از  محسن غلامی

۱۴ _ ترانه انار انار تنظیم برای سنتور و ارکستر

۱۵ _ ترانه باز آمد اجرا از ارکستر هنرجویان آموزشگاه موسیقی آوای برگریزان . تنظیم ارکستر محسن غلامی

۱۶ _ ترانه به یاد صیاد اثر جواد لشکری  اجرا از ارکستر هنرجویان آموزشگاه موسیقی آوای برگریزان . تنظیم ارکستر محسن غلامی

۱۷ _ ترانه مازندرانی آی لیلا خانم همنوازی سه تار و سنتور  با ارکستر سازهای باس

۱۸ _  بداهه نوازی دو سنتور در  شور با سازهای الکترونیک 

۱۹ _تصنیف قدیمی سیاهی شب اجرا با ارکستراسیون سنتور و سازهای زهی باس

۲۰ _ پیش درآمد سه گاه محسن غلامی

۲۱ _ تکنوازی سنتور – بداهه در شور محسن غلامی

۲۲ _ تکنوازی سنتور در شور ۲ محسن غلامی

۲۳ _ تصنیف یارم گره بر مو زده اثر زنده یاد همایون خرم.تنظیم برای سنتور  و ارکستر زهی باس محسن غلامی

۲۴ _ بداهه آوازی  در نوا تکنوازی سنتور محسن غلامی

۲۵ _تکنوازی سنتور در قطعه آوازی برگریزان

 

 

۲۶ _ قصه مهتاب بداهه نوازی آوازی . تکنوازی سنتور

۲۷ _ بداهه نوازی آوازی ( تکنوازی سنتور )

۲۸ _ قطعه اشکباران همنوازی نی و کمانچه با ارکستر سازهای ایرانی . اجرا در  آلبوم گاه دلتنگی

۲۹ _ تکنوازی سنتور در  همایون می  از محسن غلامی

۳۰ _ درآمد ابوعطا تکنوازی سنتور محسن غلامی آلبوم هفت شهر عشق

۳۱ _ تکنوازی سننور همایون می  2  . اجرا محسن غلامی

 32 _ اجرای بداهه گریه لیلی اثر اسد الله ملک. تکنواز سنتور : محسن غلامی

۳۳ _ قطعه رهایی اثر رویا باقرزاده _ تنظیم ارکستر زهی : محسن غلامی تمبک : مجید طریقی نی : مهدی ابراهیمی سنتور : رویا باقرزاده

۳۴ _ تصنیف راز دل اثر همایون خرم.تکنوازی سنتور محسن غلامی

۳۵ _ قطعه سکوت _ تکنوازی سنتور : محسن غلامی

۳۶ _ قطعه گریه لیلی اثر اسدالله ملک  . تنظیم و سنتور : محسن غلامی تمبک : مجید طریقی  با همراهی  ویلن سل  و کنترباس

۳۷ _ تصنیف دو سه شبه که چشمام به دره.تنظیم برای همنوازی سنتور و پیانو و گیتار بیس : محسن غلامی _ سنتور : رویا باقرزاده

۳۸ _ بداهه و دونوازی آوازی سنتور در شور

۳۹ _ قطعه رقص عذرا اثر شهرداد روحانی تنظیم و اجرا برای سنتور و گیتار بیس : محسن غلامی

۴۰ _ اجرای ترانه رفتم رفتم ( بر اساس اجرای قدیمی استاد ناصر مسعودی ) تتنظیم برای سنتور : محسن غلامی .  نوازنده سنتور و اجرا از : رویا باقرزاده

۴۱ _ ترانه زندگی آی زندگی. همنوازی سنتور  . گیتار بیس و پیانو

۴۲ _  تکنوازی سنتور آرمین خامه ور اجرا در آلبوم گاه دلتنگی همنوازی نی و کمانچه با ارکستر سازهای ایرانی

۴۳ _ درآمد آوازی در شور ( ۱ ) .تکنوازی سنتور  محسن غلامی

۴۴ _ درآمد آوازی در شور ( ۲ ) .تکنوازی سنتور  محسن غلامی

۴۵ _ درآمد آوازی در شور ( ۳ ) .تکنوازی سنتور  محسن غلامی

۴۶ _ درآمد حسینی در شور . تکنوازی سنتور  محسن غلامی

۴۷ _ درآمد آوازی در راست پنجگاه ( ۱ ).تکنوازی سنتور محسن غلامی

۴۸ _درآمد آوازی در راست پنجگاه ( ۲ ).تکنوازی سنتور محسن غلامی

۴۹ _ درآمد اوازی در نوا ( ۱ ) .تکنوازی سنتور محسن غلامی

۵۰ _ درآمد اوازی در نوا ( ۲ ) .تکنوازی سنتور محسن غلامی

۵۱ _ دانلود  آلبوم هفت شهر عشق  دستگاه  شور ا ( اجرای کتاب  دوره عالی  سنتور  نوازی )

۵۲ _ دانلود  آلبوم هفت شهر عشق آواز ابوعطا  ( اجرای کتاب  دوره عالی  سنتور  نوازی )

۵۳ _ دانلود  آلبوم هفت شهر عشق آواز بیات ترک ( اجرای کتاب  دوره عالی  سنتور  نوازی )

۵۴ _ دانلود  آلبوم هفت شهر عشق آواز افشاری ( اجرای کتاب  دوره عالی  سنتور  نوازی )

۵۵ _ دانلود  آلبوم هفت شهر عشق آواز دشتی ( اجرای کتاب  دوره عالی  سنتور  نوازی )

۵۶ _ دانلود  آلبوم هفت شهر عشق آواز سه گاه  ( اجرای کتاب  دوره عالی  سنتور  نوازی )

۵۷ _دانلود  آلبوم هفت شهر عشق دستگاه همایون ( اجرای کتاب  دوره عالی  سنتور  نوازی )

۵۸ _  دانلود  آلبوم هفت شهر عشق آوازاصفهان ( اجرای کتاب  دوره عالی  سنتور  نوازی )

۵۹ _ دانلود  آلبوم هفت شهر عشق دستگاه چهارگاه ( اجرای کتاب  دوره عالی  سنتور  نوازی )

۶۰ _ دانلود  آلبوم هفت شهر عشق دستگاه ماهور ( اجرای کتاب  دوره عالی  سنتور  نوازی )

۶۱ _ دانلود  آلبوم هفت شهر عشق دستگاه راست پنج گاه ( اجرای کتاب  دوره عالی  سنتور  نوازی )

۶۲ _ دانلود  آلبوم هفت شهر عشق دستگاه نوا ( اجرای کتاب  دوره عالی  سنتور  نوازی )

۶۳ _ دانلود قطعه مارال دونوازی دو سنتور با تمبک  ( اجرا در آلبوم واژه تنهایی ) 

۶۴ _ دانلود تکنوازی سنتور در سه گاه  ( اجرا در آلبوم واژه تنهایی ) 

۶۵ _ دانلود چهار مضراب گلبرگ دونوازی سنتور  و تمبک  ( اجرا در آلبوم واژه تنهایی ) 

۶۶ _ دانلود تکنوازی سنتور در مخالف  سه گاه ( اجرا در آلبوم واژه تنهایی ) 

۶۷ _ دانلود چهار مضراب خیال در  دشتی دونوازی سنتور  و تمبک ( اجرا در آلبوم واژه تنهایی ) 

۶۸ _ دانلود قطعه دل انگیز در  همایون می  ( اجرا در آلبوم واژه تنهایی ) 

۶۹ _ دانلود تکوازی سنتور  در  همایون می  ( اجرا در آلبوم واژه تنهایی ) 

۷۰ _ دانلود تکنوازی سنتور  در بیداد همایون می ( اجرا در آلبوم واژه تنهایی ) 

۷۱ _ دانلود چهار مضراب بیداد در همایون می ( اجرا در آلبوم واژه تنهایی ) 

۷۲ _ دانلود تکنوازی سنتور  در اصفهان ( اجرا در آلبوم واژه تنهایی ) 

۷۳ _ دانلود قطعه ای در  اصفهان ( اجرا در آلبوم واژه تنهایی ) 

۷۴ _دانلود قطعه راز و نیاز ( همنوازی سنتور  و تمبک و ویلن سل  اجرا در  آلبوم ساحل خیال )

۷۵ _ دانلود تکنوازی سنتور درآمد شور ۱( اجرا در  آلبوم ساحل خیال )

۷۶ _  دانلود تکنوازی سنتور درآمد شور ۲ ( اجرا درآلبوم ساحل  خیال ) 

۷۷ _ دانلود تکنوازی سنتور مقدمه شور و ادامه آواز ( اجرا در  آلبوم ساحل  خیال )

۷۸ _ دانلود تکنوازی سنتور سلوی آوازی دشتی ( اجرا در  آلبوم ساحل خیال )

۷۹ _ دانلود قطعه نیلوفر همنوازی ۵ سنتور ( اجرا در آلبوم ساحل خیال )

۸۰ _ دانلود تکنوازی سنتور آواز اوج و فرود ( اجرا در  آلبوم ساحل خیال )

۸۱ _ دانلود تکنوازی سنتور سلوی آوازی ابوعطا ( اجرا در آلبوم ساحل خیال ) 

۸۲ _ دانلود قطعه اشک و لبخند همنوازی سنتور و تمبک ( اجرا در آلبوم ساحل خیال )

۸۳ _ دانلود تکنوازی سنتور سلوی آوازی نوا و شور ( اجرا در  آلبوم سایه خیال )

۸۴ _دانلود  قطعه زمزمه دو نوازی سنتور  وتمبک  ( اجرا در  آلبوم سایه خیال )

۸۵ _  دانلود تکنوازی نوا و فرود به شور( اجرا در  آلبوم سایه خیال )

۸۶ _ دانلود قطعه خواب و رویا  دونوازی سنتور و تمبک ( اجرا در  آلبوم سایه خیال )

۸۷ _ دانلود قطعه دل انگیز در  همایون دو نوازی سنتور و تمبک ( اجرا در  آلبوم سایه خیال )

۸۸ _ دانلود تکنوازی سنتور  درآمد همایون ۱ ( اجرا در  آلبوم سایه خیال )

۸۹ _ دانلود تکنوازی سنتور در آمد همایون ۲ ( اجرا در  آلبوم سایه خیال )

۹۰ _ دانلود تکنوازی سنتور در  بیداد ( اجرا در  آلبوم سایه خیال )

۹۱ _ دانلود تکنوازی سنتور  در  اوج و فرود ( اجرا در  آلبوم سایه خیال )

۹۲ _ دانلود چهار مضراب ترنم دونوازی سنتور وتمبک ( اجرا در  آلبوم سایه خیال )

۹۳ _ دانلود تکنوازی سنتور در  اصفهان ( اجرا در  آلبوم سایه خیال )

۹۴ _ دانلود قطعه ای  در همایون دو نوازی سنتور و تمبک ( اجرا در  آلبوم سایه خیال )

۹۵ _  دانلود قطعه صحرا ( اجرا در آلبوم بهار رویاها )

۹۶ _ دانلود تکنوازی سنتور نوا و شور  ( اجرا در آلبوم بهار رویاها )

۹۷ _ دانلود صقطعه چهار مضراب نیزار  ( اجرا در آلبوم بهار رویاها )

۹۸ _ دانلود سلوی آوازی در نوا  و شور  ( اجرا در آلبوم بهار رویاها )

۹۹ _ دانلود قطعه غریب و مه  ( اجرا در آلبوم بهار رویاها )

۱۰۰ _ دانلود قطعه ترانه غم انگیز  ( اجرا در آلبوم بهار رویاها )

۱۰۱ _ دانلود تکنوازی سنتور در نوا و دشتی  ( اجرا در آلبوم بهار رویاها )

۱۰۲ _ دانلود تکنوازی سنتور در نوا  و دشتی  ( اجرا در آلبوم بهار رویاها )

۱۰۳ _  دانلود قطعه سکوت دشت  ( اجرا در آلبوم بهار رویاها )

۱۰۴ _ دانلود تکنوازی سنتور در نوا و دشتی ۲  ( اجرا در آلبوم بهار رویاها )

۱۰۵ _ دانلود تکنوازی سنتور در نوا و دشتی ۳ ( اجرا در آلبوم بهار رویاها )

۱۰۶ _ دانلود قطعه رنگین کمان  ( اجرا در آلبوم بهار رویاها )

۱۰۷ _ دانلود قطعه اشکباران ( همنوازی نی و کمانچه با ارکستر سازهای ایرانی اجرا در آلبوم گاه دلتنگی )

۱۰۸ _ دانلود قطعه طلوع تاریک ( همنوازی نی و کمانچه با ارکستر سازهای ایرانی اجرا در آلبوم گاه دلتنگی )

۱۰۹ _ دانلود تکنوازی سنتور در نوا ( همنوازی نی و کمانچه با ارکستر سازهای ایرانی اجرا در آلبوم گاه دلتنگی )

۱۱۰ _ دانلود قطعه صبح وصال ( همنوازی نی و کمانچه با ارکستر سازهای ایرانی اجرا در آلبوم گاه دلتنگی )

۱۱۱ _ دانلود قطعه گلزار در بیات ترک  ( اجرا در  آلبوم گاه دلتنگی )

۱۱۲ _ دانلود تکنوازی سنتور در بیات ترک و ابوعطا ( اجرا در  آلبوم گاه دلتنگی )

۱۱۳ _ دانلود قطعه انتظار نسیم در ابوعطا ( اجرا در  آلبوم گاه دلتنگی )

۱۱۴ _ دانلود تکنوازی سنتور در  ابوعطا ( اجرا در  آلبوم گاه دلتنگی )

۱۱۵ _ دانلود چهار مضراب گلشن در نوا ( اجرا در  آلبوم گاه دلتنگی )

۱۱۶ _ دانلود تکنوازی سنتور در ابوعطا و شور ( اجرا در  آلبوم گاه دلتنگی )

۱۱۷ _ دانلود قطعه فراق ( اجرا در  آلبوم گاه دلتنگی )

۱۱۸ _ قطعه آوازی پاییز.تکنوازی سنتور محسن غلامی

۱۱۹ _ تصنیف زیبای غوغای هستی اثر جهانبخش پازوکی.تنظیم برای سنتور و گیتار بیس:محسن غلامی

۱۲۰ _ تصنیف بزم خیال .اثر شهرام گلپریان.تنظیم برای گیتار و سنتور و گیتار باس : محسن غلامی تنظیم خط درامز : حسین رودگر  نوازندگان : سنتور رویا باقرزاده.گیتار : حسین رودگر

۱۲۱ _ پیش در آمد شور اثر محسن غلامی 

۱۲۲ _ قطعه خاطره اثر محسن غلامی.با همنوازی ارکستر زهی

۱۲۳_ بداهه نوازی آوازی .تکنوازی سنتور محسن غلامی 

۱۲۴ _ تکنوازی سنتور : محسن غلامی

۱۲۵ _ تکنوازی سنتور در دستگاه شور .محسن غلامی

۱۲۶ _ تکنوازی سنتور.آواز بیات اصفهان.محسن غلامی

۱۲۷ _ آواز محلی و قدیمی طیبه جان . موسیقی مازندرانی.تکنوازی سنتور محسن غلامی

۱۲۸ _ تصنیف قدیمی سیاهی شب.تنظیم برای دو سنتور و اجرا : محسن غلامی

۱۲۹ _  ترانه قدیمی صمد اثر بابک بیات.تنظیم و اجرا برای دو سنتور محسن غلامی

۱۳۰ _ تصنیف غوغای هستی .سنتور رویا باقرزاده .آواز و تنبک مجید طریقی. تنظیم محسن غلامی