تصنیف مازندرانی بانو جان

تصنیف مازندرانی بانو جان با صدای سلیمان عمران.تنظیم ارکستر محسن غلامی
گروه کر :
رویا باقرزاده.طراوت توکلی. محسن غلامی
سنتور : رویا باقرزاده
تنبک : مجید طریقی
دانلود کامل فایل صوتی از وب سایت محسن غلامی : mohsengholami.ir

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.