سنتور و تکنیک ۳٫تمرین سر مضراب تالیف محسن غلامی.اجرا :رویا باقرزادهقطعه ای از کتاب سنتور و تکنیک۳٫تمرین سر مضراب تالیف محسن غلامی.اجرا :رویا باقرزاده
تهیه کتاب این مجموعه از موسیقی عارف تهران . دانلود آلبوم از وب سایت محسن غلامی
: mohsengholami.irمطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.