تصنیف قدیمی افشاری اثر زنده یاد پرویز یاحقی.سنتور محسن غلامی

مطالب مرتبط
تکنوازی سنتور .شور میتکنوازی سنتور .شور می ۱۷ اردیبهشت ۹۷

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.