آواز محلی و قدیمی طیبه جان . موسیقی مازندرانی.تکنوازی سنتور محسن غلامی

 
 
آواز محلی و قدیمی طیبه جان . موسیقی مازندرانی.تکنوازی سنتور محسن غلامی. از آنجایی که شاید ساز سنتور به تنهایی بیانگر این قطعه فولکور نبوده در اجرای این قطعه اندکی نیز از لحن موسیقی سنی ایرانی نیز بهره گرفته شده و کمی ملودی ها با هم تلفیق شده است.در زیر صدای ملودی نیز از فضاهایی استفاده شده که کمی تناسب با قطعه نیز داشته باشد.
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.