تصنیف کردی.اثر زنده یاد علی اصغر کردستانی.سنتور محسن غلامی

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.