ترانه مازندرانی شیرین جان.کتاب وارش.محسن غلامی.

اجرای نت از کتاب موسیقی مازندرانی وارش.تکنوازی سنتور : آرمین خامه ور
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.