قطعه شماره سیزده.کتاب سنتور و تکنیک.محسن غلامی اجرا : رویا باقرزاده

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.