زندگینامه

 

 

 

محسن غلامی متولد سال ۱۳۵۸ در شهرستان آمل
سنتور را در نزد اساتیدی همچون استاد رامین صفایی ، پرویز مشکاتیان و …  آموخت و آهنگسازی را از استاد علی تجویدی و میلاد کیایی فرا گرفت.

انتشار کتاب ها و آثار صوتی با عناوین زیر:

۱- کتاب شعر بی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان) در ۷ جلد اشاره نمود که جلد اول و دوم و سوم و چهارم  و پنجم و ششم و هفتم و هشتم آن با همکاری علیرضا جواهری به چاپ رسیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲- تکنوازی سنتور در آلبوم آوای برگریزان که توسط شرکت چهار باغ منتشر شده است .

۳- نوار و سی دی صوتی  واژه تنهایی – همنوازی سنتور و تنبک

۴- نوار و سی دی صوتی ساحل خیال – همنوازی سنتور و تنبک و ویلونسل

۵- نوار و سی دی صوتی سایه خیال – همنوازی سنتور و تنبک

۶- کتاب آوای برگریزان که حاوی قطعاتی از ایشان برای سنتور می باشد.

۷ _ کتاب  هفت شهر عشق دوره عالی سنتور  نوازی  در هفت دستگاه و متعلقات آن

۸ _ آلبوم هفت شهر عشق( اجرای  کتاب  هفت شهر عشق  دوره عالی  سنتور نوازی )

۹- آلبوم بهار رویا ها  ( دونوازی سنتور و تمبک )

۱۰- آلبوم گاه دلتنگی قطعاتی برای همنوازی نی و کمانچه با گروه ساز های ایرانی

۱۱ _ کتاب واژۀ تنهایی ( قطعاتی برای سنتور و تمبک در سه گاه و دشتی  و همایون )

۱۲ _ کتاب ساحل خیال ( قطعاتی برای سنتور و تنبک در شور و دشتی)

۱۳ _ کتاب سایۀ خیال ( قطعاتی برای سنتور و تنبک در نوا شور و همایون و بیات ترک )

۱۴ _ کتاب سنتور و تکنیک در پنج جلد که جلد اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم آن منتشر شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۵ کتاب وارش ( مجموعه قطعات موسیقی مازندرانی )

۱۶ _ کتاب بهار رویاها ( قطعاتی برای سنتور )

۱۷ _ کتاب گاه دلتنگی قطعاتی برای همنوازی نی و کمانچه با گروه ساز های ایرانی